Tjenestene er gratis, og alle barn har lovfestet rett til helsehjelp. 

Våre tjenester er delt inn i:
 

Jordmortjenesten

Helsestasjonstjenesten 0-5 år

Skolehelsetjenesten

Helsetjenesten for ungdom


Ansatte ved helsestasjonen: