Helsestasjon 0–5 år er for alle barn fra de er født til de begynner på skolen. I løpet av denne tiden får de tilbud om 14 konsultasjoner på helsestasjonen. Første konsultasjon er hjemmebesøk til nyfødte. Oppfølgingen har fokus på barnets fysiske, psykiske og sosiale utvikling. Helsestasjonen skal være et lett tilgjengelig lavterskeltilbud for barn og foreldre. Det betyr at du kan ta kontakt eller møte opp på helsestasjonen utenom faste avtaler.

Barnet har rett til konsultasjoner på helsestasjonen

Loven gir barnet ditt rett til konsultasjoner på helsestasjonen. Som forelder har du en plikt til å sørge for at barnet får konsultasjonene sine. Oppfølgingen dere tilbys på helsestasjonen bidrar til at barnet får sine rettigheter oppfylt.

Helsestasjonen samarbeider med blant annet fastleger, psykologer, ansatte i barnehagen, barnevern, koordinerende enhet, familieterapeuter og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved behov.

Du er selv ansvarlig for å gi beskjed til helsestasjonen om du har flyttet til en annen kommune eller et annet land.

Helsestasjonsprogrammet:

Målet med helsestasjonsprogrammet er: 

 • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
 • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
 • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
 • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
 • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
 • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

Se mer om helsestasjonsprogrammet på Helsedirektoratet her:

Helsestasjonsprogrammet 0-5 år

Hva skjer på helsestasjonen?

Helsestasjonen ønsker å være en støtte for foreldre, gjøre dem trygge i foreldrerollen og bidra til at barn får en trygg og god oppvekst. Det innebærer at helsesykepleier gir foreldreveiledning og snakker med alle om blant annet betydningen av samspill, ernæring, søvn og om rusmiddelbruk, vold og omsorgssvikt.

Foreldrene kan ta opp det de selv har behov for å snakke om. I de fleste konsultasjonene vil helsesykepleier snakke med deg eller dere om barnets:

 • kosthold
 • søvn
 • trivsel
 • samspill
 • miljø og sikkerhet
 • foreldrenes psykiske og fysiske helse

Barnet blir veid og målt avkledd (eventuelt i truse og/eller trøye) på faste konsultasjoner, og når du eller dere som foreldre ønsker det.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Vi tilbyr vaksinasjon, og her kan du se hvilke vaksiner barna får gjennom barnevaksinasjonsprogrammet:

Barnevaksinasjon (FHI)

Foreldreveiledning

 • Marte Meo
 • De Utrolige Årene
 • COSP

 

Andre nyttige lenker

 • Ammehjelpen
 • Zanzu
  • Informasjon om graviditet, fødsel og barseltid på arabisk, engelsk, farsi, fransk, norsk, polsk, somali, tigrinja og tyrkisk retta mot innvandrarar og andre med kort botid.