Oppfølgingen har fokus på barnets fysiske, psykiske og sosiale utvikling.

Helsestasjonsprogrammet:

Målet med helsestasjonsprogrammet er: 

  • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
  • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
  • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
  • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
  • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
  • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

Se mer om helsestasjonsprogrammet på Helsedirektoratet her:

Helsestasjonsprogrammet 0-5 år

Barnevaksinasjonsprogrammet

Vi tilbyr vaksinasjon, og her kan du se hvilke vaksiner barna får gjennom barnevaksinasjonsprogrammet:

Barnevaksinasjon (FHI)

Foreldreveiledning

  • Marte Meo
  • De Utrolige Årene
  • COSP