Skolehelsetjenesteprogrammet

 • Medisinske undersøkelser av skolebarn på gitte alderstrinn
 • Oppfølging av enkeltelever
 • Vaksinasjoner etter anbefalt program
 • Fast kontortid ved skolene (helsesykepleier)
 • Undervisning/helseopplysning i grupper og klasser
 • Tverrfaglig samarbeid

Se også helsedirektoratets retningslinjer for skolehelsetjenesten:

Skolehelsetjenesten (Helsedirektoratet)


Skolehelsesykepleiere: 

Disse treffer du her:

 • Østvang skole: Laila Væråmoen. Trefftid på skolen er onsdag og fredag
 • Lund skole: Elise F. Haugstad. Tefftid på skolen er fredag
 • Jønsrud skole: Ingunn Haugsmoen. Trefftid på skolen er torsdag
 • Ådalsbruk skole: Mina Vinje Jansen. Trefftid på skoler er torsdag.
 • Løten ungdomsskole: Jeanette Weidemann. Trefftid på skolen er tirsdag, onsdag og torsdag. 

Elever og foresatte er velkommen til å ta kontakt, enten som drop-in i trefftiden på skolen (bank på døra!) eller gjør avtale. 

Barnevaksinasjonsprogrammet

Vi tilbyr vaksinasjon, og her kan du se hvilke vaksiner barna får gjennom barnevaksinasjonsprogrammet:

Barnevaksinasjonsprogrammet (FHI)

Foreldreveiledning

 • Marte Meo
 • De Utrolige Årene
 • COSP