Dette er et fast tverrfaglig samarbeidsforum i kommunen, som tar imot henvendelser fra foreldre, barnehager og andre samarbeidspartnere. Du kan også henvende deg direkte.

Henvendelsene kan være bekymringer rundt barn eller en situasjon. Det kan være alt fra små til mer sammensatte utfordringer i hverdagen. Gjelder barn i førskolealder. 

Teamet kan gi råd og veiledning om hvordan gå videre i saken, eller hvilken instans det er aktuelt å ta kontakt med. Teamet møtes hver sjette uke.

Tidspunkter høsten 2023/våren 2024

Onsdag 27.09. kl 14
Onsdag 08.11. kl 14
Onsdag 06.12. kl 14
Onsdag 17.01. kl 14
Onsdag 06.03. kl 14
Onsdag 10.04. kl 14
Onsdag 22.05. kl 14

Ta kontakt med oss i forkant på tlf. 62 56 41 60

Deltakere i teamet

Sped- og småbarnsteamet er et tverrfaglig samarbeidsforum med representanter fra helsestasjonen, barneverntjenesten, barnehage og RoP- teamet (rus og psykisk helsetjeneste).

Disse deltar i teamet:

  • Ann-Kristin Nordli, miljøterapeut i Barneverntjenesten
  • Helga Arneberg, helsesykepleier i Helse og familietjenesten
  • Line Boym, helsestasjonslege
  • Terje Refsahl, HIPPT
  • Ingrid Bjørnstad, styrer ved Skøienhagan barnehage
  • Trude Øien, RoP-teamet
  • Karen Hafslund, kommunepsykolog