Når er det vaksinering?

Dag: Tirsdager (foreløpig 6. og 13. desember 2022). 
Sted: Kommunehuset Tingberg
Tidspunkt: fra kl. 16:00 til 19:00
Drop-in: mellom kl. 16:15 til 18:00

Slik bestiller du time

Bestill time via Helseboka

Ring til vaksinetelefonen
404 03 101 (åpen hverdager kl. 12:00-14:00)

Du kan også bestille time ved å sende epost
vaksine@loten.kommune.no

Vi vil selvfølgelig også ha åpen tilbud for grunnvaksinering og oppfriskningsdoser for alle anbefalte grupper.

Bør jeg ta vaksinen?

Er du i tvil om du bør ta vaksine, må du kontakte fastlegen din. På Helsenorge.no finner du selv oversikt over hvilke vaksinedoser du har tatt tidligere, slik at du får riktig intervall når du bestiller neste dose.

Grunnvaksinasjon (dose 1 og dose 2) 

Alle som er 16 år og eldre anbefales to doser koronavaksine. Personer som har gjennomgått covid-19 trenger kun én vaksinedose for å være grunnvaksinert. 

Anbefalt minimumsintervall mellom dose én og to: 

 • BioNTech/Pfizer: 21 dager 
 • Moderna: 28 dager 
 • Kombinasjon av BioNTech/Pfizer og Moderna: 28 dager.
 • For ungdom under 18 år: 12 uker. Ved gjennomgått koronasykdom anbefales bare én vaksinedose.  
Oppfriskningsdose (dose 3) 

I tillegg til grunnvaksinasjon med to doser anbefales en oppfriskningsdose for alle som:

 • er 45 år og eldre 
 • tilhører risikogrupper 
 • jobber i helse- og omsorgstjenesten 
 • Friske personer mellom 18 og 44 år kan også få oppfriskningsdose. Det skal gå minst 20 uker mellom dose 2 og oppfriskningsdosen. 
Ny oppfriskningsdose (dose 4) 

Dose 4 er anbefalt for:

 • Personer 18 år eller eldre
 • Personer med alvorlig svekket immunforsvar. FHI anbefaler at denne gruppen tar en oppfriskningsdose.
 • Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander:
 • organtransplantert
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner
 • Ungdom i aldersgruppen 12-17 år med følgende alvorlige grunnsykdommer:
 • organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.)
 • immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
 • alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.
 • Gravide:
 • Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.
 • Alle under 65 år skal ta med dokumentasjon på at de tilhører en av risikogruppene. For personer med alvorlig svekket immunforsvar er det ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege/spesialist for å få tilbud om oppfriskningsdosen. Det kan vises frem tidligere dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning hvor vedkommendes navn kommer frem

Dersom du ikke tilhører disse gruppene, kan du ikke få dose 4 nå.

Oppfriskningsdose kan gis tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose, og/eller minimum 3 uker etter tilfriskning etter gjennomgått koronainfeksjon.