Tilbud om koronavaksine til alle innbyggere over 12 år. Dette gjelder første dose, andre dose og oppfriskningsdoser til de som er anbefalt eller ønsker det.

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler ny oppfriskningsdose til personer 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere. 

Når er det vaksinering?

 • 5. desember
 • 12. desember

Sted: Kommunestyresalen på Tingberg
Timebestilling: kl. 16.00-19.00. Drop-in fra kl. 16.00-17.00.

Koronavaksinen er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunen skal tilby innbyggerne vaksine. Vaksinen er gratis for alle, og det er frivillig å la seg v­­aksinere.

Det er den oppdaterte vaksinen Comirnaty Omicron XBB.1.5 som tilbys i høst. Denne vaksinen dekker undervarianter av koronaviruset, omikron som sirkulerer nå.

Ikke møt opp til vaksinasjon dersom du har klare forkjølelsessymptomer eller feber over 38 °C. Gi beskjed så raskt som mulig til vaksinasjonsstedet om at du ikke kan møte.
 
Informér vaksinatør:
 • om tidligere dose(r) koronavaksine du har fått
 • dersom du har gjennomgått koronasykdom og hvor lenge siden det var
 • dersom du har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager

Før vaksinasjon vil du bli bedt om å svare på noen helseopplysninger:

Egenerklæringsskjema for koronavaksinering

Vaksinen gis med sprøyte i overarmen. 

Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter slik at du kan bli fulgt opp dersom du skulle få noen form for reaksjoner. Alle som vaksinerer har opplæring og nødvendige medisiner tilgjengelig for å takle en eventuell allergisk reaksjon. 

Koronavaksine kan gis samtidig med vanlig influensavaksine. For øvrige vaksiner anbefales det at disse ikke gis samtidig med koronavaksine, men at det bør gå minst 1 uke mellom vaksinasjonene. Dersom det er et sterkt behov for å ta flere vaksiner på en gang bør man rådføre seg med lege.

Slik bestiller du time

Ring til vaksinetelefonen
404 03 101 (Mandager, onsdager og fredager kl. 10:00-12:00).
Timebestilling på Helseboka

Du kan også bestille time ved å sende epost
vaksine@loten.kommune.no

Vi vil selvfølgelig også ha åpen tilbud for grunnvaksinering og oppfriskningsdoser for alle anbefalte grupper. Det vil ikke bli sendt ut SMS-varsel med timebestilling.

Vaksineanbefalinger for høsten 2023

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst/vintersesong 2023/24:

 • personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
 • personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
 • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
 • barn 6 måneder–11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig 
 • gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko. 

En ny dose vil være særlig aktuell dersom du ikke tidligere har hatt koronasykdom, og dersom du i tillegg til høy alder (75 år eller eldre) har en sykdom eller tilstand som gir økt risiko for at koronasykdommen kan bli alvorlig dersom du blir smittet (se eget avsnitt om risikogrupper).

Kombinasjon av infeksjon og vaksinasjon gir bedre beskyttelse enn vaksinasjon alene og holder seg godt over tid. Behovet for ny dose denne våren er derfor lavere dersom du i tillegg til vaksinasjon også har gjennomgått koronasykdom. Folkehelseinstituttet anser det som sannsynlig at det vil komme en anbefaling om ytterligere en ny dose til de eldste til høsten, før vintersesongen 2023-24. For at det skal kunne gå tilstrekkelig tid før den planlagte høst-dosen, bør du oppsøke vaksinasjonstilbudet i kommunen der du bor så snart som mulig og helst i løpet av april.

Oppfriskningsdose (dose 3) 

I tillegg til grunnvaksinasjon med to doser anbefales en oppfriskningsdose for alle som:

 • er 45 år og eldre 
 • tilhører risikogrupper 
 • jobber i helse- og omsorgstjenesten 
 • Friske personer mellom 18 og 44 år kan også få oppfriskningsdose. Det skal gå minst 20 uker mellom dose 2 og oppfriskningsdosen. 

Ny oppfriskningsdose (dose 4) 

Personer i aldersgruppen 18-64 år kan nå få en ny oppfriskningsdose (dose 4) hvis de selv ønsker det.

Ytterligere en oppfriskningsdose er anbefalt for:

(Publisert 17. mars 2023) Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets anbefaling om ny oppfriskningsdose med koronavaksine til de som er 75 år eller eldre, og sykehjemsbeboere hvis det har gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.

Dette vil for de fleste være en fjerde dose koronavaksine. Anbefalingen gjelder også om du har gjennomgått sykdom etter forrige dose. Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. Oppfriskningsdosen kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.

Dette vil for de fleste være en fjerde dose koronavaksine. Anbefalingen gjelder også om du har gjennomgått sykdom etter forrige dose. Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. Oppfriskningsdosen kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.

Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:

 • organtransplantert
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner

Personer i denne gruppen må ringe vaksinetelefonen for å bestille time.
Telefon: 62 56 32 00  (hverdager 9-11 og 12-14).
Vaksinasjon for denne gruppen vil foregå på Rådhuset.

Anbefalingen om ny oppfriskningsdose gjelder ungdom 12-17 år med de alvorlige grunnsykdommene nevnt under:

 • organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.)
 • immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
  • alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
  • annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

Anbefalingen gjelder også om du har gjennomgått sykdom etter forrige dose.

Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. Oppfriskningsdosen kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.  

Det vil ikke bli sendt ut invitasjon til å bestille time i SMS eller brev. Alle som ønsker en ny oppfriskningsdose må selv bestille time digitalt eller gjennom vaksinetelefonen.