Når er det vaksinering?

Når: Mandag 15. mai (siste mulighet før sommeren)
Sted: Kommunestyresalen på Tingberg
Tidspunkt: fra kl. 16.00-18.00. Drop-in fra kl. 16.15-17.15.

Vi tilbyr Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (BioNTech/Pfizer) som retter seg mot omikron BA.4 og BA.5 og det opprinnelige covid-19 viruset.

Slik bestiller du time

Ring til vaksinetelefonen
404 03 101 (åpen hverdager kl. 12:00-14:00)

I Helseboka

Logg inn her

Du kan også bestille time ved å sende epost
vaksine@loten.kommune.no

Vi vil selvfølgelig også ha åpen tilbud for grunnvaksinering og oppfriskningsdoser for alle anbefalte grupper.

Bør jeg ta vaksinen?

Er du i tvil om du bør ta vaksine, må du kontakte fastlegen din. På Helsenorge.no finner du selv oversikt over hvilke vaksinedoser du har tatt tidligere, slik at du får riktig intervall når du bestiller neste dose.

Vaksineanbefalinger for våren 2023

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende bør vaksineres med en oppfriskningsdose våren 2023: 

 • Personer i aldersgruppen 75 år og eldre og sykehjemsbeboere hvor det har gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.

En ny dose vil være særlig aktuell dersom du ikke tidligere har hatt koronasykdom, og dersom du i tillegg til høy alder (75 år eller eldre) har en sykdom eller tilstand som gir økt risiko for at koronasykdommen kan bli alvorlig dersom du blir smittet (se eget avsnitt om risikogrupper).

Kombinasjon av infeksjon og vaksinasjon gir bedre beskyttelse enn vaksinasjon alene og holder seg godt over tid. Behovet for ny dose denne våren er derfor lavere dersom du i tillegg til vaksinasjon også har gjennomgått koronasykdom. Folkehelseinstituttet anser det som sannsynlig at det vil komme en anbefaling om ytterligere en ny dose til de eldste til høsten, før vintersesongen 2023-24. For at det skal kunne gå tilstrekkelig tid før den planlagte høst-dosen, bør du oppsøke vaksinasjonstilbudet i kommunen der du bor så snart som mulig og helst i løpet av april.

Ny oppfriskningsdose

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst/vintersesong 2022/23:

 • Personer i aldersgruppen 65 år og eldre
 • Personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp
 • Ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom.
 • Gravide i 2. og 3. trimester

Dette vil for de fleste være dose 4, men for enkelte med alvorlig svekket immunforsvar vil det være dose 5. Anbefalingen om å ta ny oppfriskningsdose gjelder også dersom du nylig har gjennomgått en koronainfeksjon. Gjennomgått sykdom vil imidlertid gi deg god beskyttelse den første tiden etter at du har vært syk og du kan derfor avvente i 3-4 måneder før du vaksineres med ny dose. Dersom man allikevel ønsker en oppfriskningsdose tidligere kan den gis forutsatt at det har gått minimum 3 uker etter tilfriskning, men et lenger tidsintervall vil gi en bedre immunrespons. Anbefalt intervall siden forrige vaksinedose bør være minimum 4 måneder. Det er mulig å ta vanlig influensavaksine samtidig med en oppfriskningsdose med koronavaksine. Sjekk med din kommune eller fastlege hvor du bor. Det er også åpnet opp for at dersom du er i aldersgruppen 18-64 år og ikke har noen risikotilstander, har du mulighet til å ta en ny oppfriskningsdose dersom du selv ønsker det.  
 

Grunnvaksinasjon (dose 1 og 2) 

Alle som er 16 år og eldre anbefales to doser koronavaksine. Personer som har gjennomgått covid-19 trenger kun én vaksinedose for å være grunnvaksinert. 

Anbefalt minimumsintervall mellom dose én og to: 

 • BioNTech/Pfizer: 21 dager 
 • Moderna: 28 dager 
 • Kombinasjon av BioNTech/Pfizer og Moderna: 28 dager.
 • For ungdom under 18 år: 12 uker. Ved gjennomgått koronasykdom anbefales bare én vaksinedose.  

Oppfriskningsdose (dose 3) 

I tillegg til grunnvaksinasjon med to doser anbefales en oppfriskningsdose for alle som:

 • er 45 år og eldre 
 • tilhører risikogrupper 
 • jobber i helse- og omsorgstjenesten 
 • Friske personer mellom 18 og 44 år kan også få oppfriskningsdose. Det skal gå minst 20 uker mellom dose 2 og oppfriskningsdosen. 

Ny oppfriskningsdose (dose 4) 

Personer i aldersgruppen 18-64 år kan nå få en ny oppfriskningsdose (dose 4) hvis de selv ønsker det.

Ytterligere en oppfriskningsdose er anbefalt for:

Dette vil for de fleste være en fjerde dose koronavaksine. Anbefalingen gjelder også om du har gjennomgått sykdom etter forrige dose. Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. Oppfriskningsdosen kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.

Dette vil for de fleste være en fjerde dose koronavaksine. Anbefalingen gjelder også om du har gjennomgått sykdom etter forrige dose. Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. Oppfriskningsdosen kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.

Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:

 • organtransplantert
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner

Personer i denne gruppen må ringe vaksinetelefonen for å bestille time.
Telefon: 62 56 32 00  (hverdager 9-11 og 12-14).
Vaksinasjon for denne gruppen vil foregå på Rådhuset.

Anbefalingen om ny oppfriskningsdose gjelder ungdom 12-17 år med de alvorlige grunnsykdommene nevnt under:

 • organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.)
 • immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
  • alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
  • annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

Anbefalingen gjelder også om du har gjennomgått sykdom etter forrige dose.

Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. Oppfriskningsdosen kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.  

Det vil ikke bli sendt ut invitasjon til å bestille time i SMS eller brev. Alle som ønsker en ny oppfriskningsdose må selv bestille time digitalt eller gjennom vaksinetelefonen.