Det er utsolgt ved for vinteren 2023/2024 og det er usikkert om får mer for salg.