Rus og psykisk helsetjeneste fortsetter med «Kom i gang kurs» tirsdager på Ungdommens Hus. Dette pågår i tidspunktet fra kl 13.00-15.00. Dørene åpner kl. 12.50. 
Kurset går annenhver tirsdag (i partallsuker) fra 22.08.23 til 01.11.23. Det kommer oppdaterte datoer etter 01.11.23 etter hvert.

NB: Det vil ikke være kurs 03.10.23

Kurskonseptet som består av fire samlinger og det spiller ingen rolle hvilken samling man starter på. Dette er et åpent tilbud for alle i Løten kommune og det er ikke krav om påmelding. Det er bare å møte opp.

Temaene på samlingene er :   

  1. Søvn
  2. Selvhevdelse og grensesetting
  3. Bekymringer og angst
  4. Negative tanker og nedstemthet.

De fleste av oss møter ulike utfordringer gjennom livet. Dette kurset gir informasjon om hva man kan gjøre i de vanskelige periodene i livet for å bedre ta vare på seg selv. Kurset tar utgangspunkt i å lære bort verktøy til hvordan man selv kan mestre og håndtere de utfordringene man står i. 
For å få best mulig utbytte av kurset anbefales det at man jobber med teknikkene mellom samlingene. 

Kurset er gratis og krever som sagt ingen påmelding eller henvisning.
Det blir servert kaffe.

Velkommen!

Løvetann. Foto: Adobe stock

Foto: Adobe Stock