Det er ikke alltid livet tar den retningen vi ønsker. Vi vil alle oppleve ulike former for sorg og tap. Tema i dag er hva vi kan tenke og gjøre i slike situasjoner for å komme oss igjennom det på best mulig måte. 

Tid/sted: Onsdag 18. januar 2023 kl.13.00-14.00 i Løten kino

For hvem: Alle som har erfaring med psykisk helse/rusutfordringer, deres familie og venner. Fagpersoner/ansatte kan komme som ledsagere sammen med pasienter/brukere. 

Påmelding: Gruppevis eller enkeltpersoner til line.merete.libak@sykehuset-innlandet.no eller tlf: 916 37 461 innen 13.01.023. Seminaret er gratis. 

Om foredragsholderne

Karoline Amb er artist, formidler og forfatter. Hun har skrevet en bok om sin kjærlighetssorg - en levebok. Nå ønsker hun å forteller hvordan hun kom seg gjennom sorgen, at andre kan lære av henne, føle seg mindre alene og kanskje til og med le litt oppi alt som er vondt.

Tor-Arne Isene er sykehusprest på SI Sanderud. Han møter en del mennesker i sitt arbeid som er i sorg etter tapsopplevelser. Sorg er også et viktig tema i mange eksistensielle samtaler. Han vil snakke litt om hva sorg er, og hvordan hver enkelt må finne sin egen veg gjennom sorgen. 

Program

  • Kl. 11.00: Velkommen. Musikalsk innslag ved Karoline
  • Kl. 11.20: Karoline: Kjærlighetssorg - en levebok. Med alvor og humor, hvordan komme seg gjennom kjærlighetssorg og stå støtt igjen. 
  • Kl. 12.00: Lunsj
  • Kl. 12.40: Tor-Arne: Sorg og sorgarbeid
  • Kl. 13.10: Pause
  • Kl. 13.40: Spørsmål og refleksjon
  • Kl. 14.00: Vel hjem