Helse- og omsorgstjenesten skal legge til rette for godt samarbeid med pårørende og tilby nødvendig pårørendestøtte.

Pårørende er en viktige ressurs i helse- og omsorgstilbudet. På denne siden ønsker vi å gi informasjon om ulike tilbud og lenker til aktuell informasjon, for å lette situasjonen til deg som pårørende. 

Du har også mulighet til å delta i behandlingstilbudet som pårørende hvis den som søker tjenester ønsker det. Det er ofte mye ressurser å hente i nettverket og dette kan bidra til positiv endring og utvikling for begge parter. 
Ta kontakt hvis du lurer på noe så hjelper vi deg.