Det kan gjøre godt å dele erfaringer med andre som er kommet i samme situasjon som deg selv og som kan kjenne igjen det du snakker om.

Hamarregionen demensforening inviterer til samtalegruppe på Lillehov, Rokosjøvegen 90, 2340 Løten, onsdager kl. 18.00-20.00.

Datoer 2024/2025

  • 4. september 
  • 9. oktober
  • 6. november
  • 4. desember
  • 8. januar
  • 5. februar
  • 5. mars
  • 9. april
  • 7. mai
  • 4. juni

Det er ingen påmelding - det er bare å møte opp.