Tjenester:

>> Barnefysioterapi  
>> Bistandsbehov
>> De Utrolige Årene
>> Familiekonsulent
>> Helsestasjon 
>> Helsestasjon for ungdom 
>> Jordmor 
>> Spedbarn- og småbarnsteamet 
>> Skolehelsetjenesten


Helsestasjonen og helse- og familietjenesten:

Ekspedisjonstid 

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00  
Onsdag kl: 8.00-15.30.

Kontakt oss

Telefon: 62 56 41 60
Telefaks: 62 56 41 61
Postadresse: v/Løten kommune, Postboks 113, 2341 Løten
Besøksadresse:Stasjonsvegen 12, 2.etg.


Ansatte ved Helse og familietjenesten: 

Virksomhetsleder
Gunn Toril Larsen, tlf. 62 56 41 76/ 481 46 406, gunn.toril.larsen@loten.kommune.no

Førstesekretær
Mona Lukassen Olsen, tlf. 62 56 41 60, mona.lukassen.olsen@loten.kommune.no

Helsesøstre

(Helsesøstrene jobber både på helsestasjon og helsestasjon for ungdom, samt skolehelsetjenesten.)

Jordmor
Heidi Joo, tlf. 62 56 41 62, 
heidi.joo@loten.kommune.no

Familiekonsulent
Marit Trætteberg, tlf. 62 56 41 78/ 977 83 499, 
marit.traetteberg@loten.kommune.no

Lise Balke, tlf.62 56 41 78, lise.balke@loten.kommune.no

Fysioterapeut
Sigrid Sjølie, tlf. 62 56 41 71/ 414 78 021, 
sigrid.sjolie@loten.kommune.no

Helsestasjonslege
Line Boym (Jobber til daglig ved Løten legesenter)

Skolelege
Andrine Morken Wold
(Jobber til daglig ved Løten legesenter)

Konsulent for barn med bistandsbehov
Mette Foss, tlf.62 56 41 60/ 902 45703, mette.foss@loten.kommune.no