Ekspedisjon 

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00  
Onsdag kl: 08.00-15.30.

Kontakt oss:

Telefon: 62 56 41 60
Telefaks: 62 56 41 61
Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten
Besøksadresse:Stasjonsvegen 12, 2.etg.


Helsestasjonstjenesten er en del av virksomhetsområdet Barn, ungdom og familie

Virksomhetsleder
Gunn Toril Larsen, tlf. 62 56 41 76/ 481 46 406, gunn.toril.larsen@loten.kommune.no

Fagleder helsestasjonstjenester: 
Helga Arneberg, tlf. 975 06 521, helga.arneberg@loten.kommune.no

Førstesekretær: 
Mona Lukassen Olsen, tlf. 62 56 41 60, 
mona.lukassen.olsen@loten.kommune.no

Tilknyttede leger:
Helsestasjonslege og lege ved helsestasjon for ungdom er Line Boym fra Løten legesenter. 

Lege i Skolehelsetjenesten er Andrine Morken Wold fra Løten legesenter.


Helsesykepleiere


Jordmor og svangerskapsomsorg

Formålet er å sikre at svangerskapet forløper på en naturlig måte slik at mor og barns fysiske, psykiske og sosiale helse og velvære ivaretas.


Jordmor:
Mina Vinje Jansen
E-post: Mina.vinje.jansen@loten.kommune.no

Ta kontakt på tlf  948 69 769 for å bestille time. 
Vil du ha hjemmebesøk 1-2 dager etter fødselen? Ta kontakt!

 • Gratis tilbud til alle gravide i Løten
 • Undersøkelser av mor og det ufødte barns helsetilstand, samt samtale og veiledning
 • Foreldreforberedende kurs
 • Hjemmebesøk 1-2 dager etter hjemkomst 
 • Tilbud om samtale/kontroll etter fødsel

 

Helsestasjon

Formålet er å forebygge medfødte og ervervede sykdommer, også tannsykdommer og skader på barn, og å fremme barns fysiske og psykiske helse.

 • Helsesykepleier (helsesøster)
 • Tilbud om hjemmebesøk til alle nyfødte.
 • Rådgivning og veiledning til familier med barn.
 • Spedbarns- og småbarns- undersøkelser på gitte alderstrinn i grupper eller individuelt.
 • Vaksinering
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Henviser til og samarbeider med fysioterapeut, spesialisthelsetjenesten, PP-tjenesten, barneverntjenesten med fler.

Se vår brosjyre: Brosjyre Helsestasjon for barn 0-5 år


Familiekonsulent

 • Støtte- og veiledningssamtaler for barn og foreldre


Psykolog

Karen Hafslund. Kontakt formidles via helsestasjon eller barneverntjenesten


Barnefysioterapi

Fysioterapeut Sigrid Sjølie, tlf. 62 56 41 71/ 414 78 021, sigrid.sjolie@loten.kommune.no

Benytt Henvisningsskjema til barnefysioterapeut

Fysioterapitjeneste for barn og unge (0-18 år)

 • Undersøkelse og kartlegging
 • Veiledning og rådgivning
 • Behandling av barn
 • Bistand ved behov for tekniske hjelpemidler og praktiske tilrettelegginger
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid

Les mer om fysioterapi for barn og unge her (Norsk Fysioterapeutforbund sine sider)


Konsulent for barn med bistandsbehov

Mette Foss, tlf. 62 56 41 79/ 902 45703, mette.foss@loten.kommune.no

Ansvarsområder:

 • Behandler søknader og fatter vedtak etter Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Koordinering av ulike tiltak, blant annet avlastning og støttekontakt
 • Råd og veiledning til familier, utarbeidelse av individuelle planer

Se også:

Illustrasjonsbilde (foto: Jonas Jeremiassen Tomter)