Tjenester:

>> Barnefysioterapi  
>> Bistandsbehov
>> De Utrolige Årene
>> Familiekonsulent
>> Helsestasjon 
>> Helsestasjon for ungdom 
>> Jordmor 
>> Spedbarn- og småbarnsteamet 
>> Skolehelsetjenesten


Helsestasjonen og helse- og familietjenesten:

Ekspedisjonstid 

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00  
Onsdag kl: 8.00-15.30.

Kontakt oss

Telefon: 62 56 41 60
Telefaks: 62 56 41 61
Postadresse: v/Løten kommune, Postboks 113, 2341 Løten
Besøksadresse:Stasjonsvegen 12, 2.etg.


Ansatte ved Helse og familietjenesten: 

Virksomhetsleder
Gunn Toril Larsen, tlf. 62 56 41 76/ 481 46 406, gunn.toril.larsen@loten.kommune.no

Førstesekretær
Mona Lukassen Olsen, tlf. 62 56 41 60, mona.lukassen.olsen@loten.kommune.no

Helsesøstre

(Helsesøstrene jobber både på helsestasjon og helsestasjon for ungdom, samt skolehelsetjenesten.)

Jordmor
Heidi Joo, tlf. 62 56 41 62, 
heidi.joo@loten.kommune.no

Familiekonsulent
Marit Trætteberg, tlf. 62 56 41 78/ 977 83 499, 
marit.traetteberg@loten.kommune.no

Lise Balke, tlf.62 56 41 78, lise.balke@loten.kommune.no

Fysioterapeut
Sigrid Sjølie, tlf. 62 56 41 71/ 414 78 021, 
sigrid.sjolie@loten.kommune.no

Helsestasjonslege og lege ved Helsestasjon for ungdom
Line Boym (Jobber til daglig ved Løten legesenter)

Skolelege
Andrine Morken Wold
(Jobber til daglig ved Løten legesenter)

Konsulent for barn med bistandsbehov
Mette Foss, tlf.62 56 41 60/ 902 45703, mette.foss@loten.kommune.no