Illustrasjonsbilde (foto: Jonas Jeremiassen Tomter)

Ekspedisjon 

NB! Restriksjoner på grunn av korona

Åpningstider i sommer:
Kl. 09:00-14:00 alle hverdager. 

Åpningstider ellers:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00  
Onsdag kl: 08.00-15.30.

Kontakt oss:

Telefon: 62 56 41 60
Telefaks: 62 56 41 61
Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten
Besøksadresse:Stasjonsvegen 12, 2.etg.


Helsestasjonstjenesten er en del av virksomhetsområdet Barn, ungdom og familie

Virksomhetsleder
Gunn Toril Larsen, tlf. 62 56 41 76/ 481 46 406, gunn.toril.larsen@loten.kommune.no

Fagleder helsestasjonstjenester: 
Helga Arneberg på tlf. 62 56 41 64, helga.arneberg@loten.kommune.no

Førstesekretær: 
Mona Lukassen Olsen, tlf. 62 56 41 60, 
mona.lukassen.olsen@loten.kommune.no

Helsestasjonslege og lege ved helsestasjon for ungdom.  
Line Boym (fra Løten legesenter)

Lege i Skolehelsetjenesten. Andrine Morken Wold ( fra Løten legesenter)


Helsesykepleiere

Jordmor og svangerskapsomsorg

Formålet er å sikre at svangerskapet forløper på en naturlig måte slik at mor og barns fysiske, psykiske og sosiale helse og velvære ivaretas.


Jordmor er Heidi Joo. Ta kontakt på tlf  62 56 41 60 for å bestille time. 
Vil du ha hjemmebesøk 1-2 dager etter fødselen? Ta kontakt!
epost: heidi.joo@loten.kommune.no

 • Gratis tilbud til alle gravide i Løten
 • Undersøkelser av mor og det ufødte barns helsetilstand, samt samtale og veiledning
 • Foreldreforberedende kurs
 • Hjemmebesøk 1-2 dager etter hjemkomst
 • Tilbud om samtale/kontroll etter fødsel

 

Helsestasjon

Formålet er å forebygge medfødte og ervervede sykdommer, også tannsykdommer og skader på barn, og å fremme barns fysiske og psykiske helse.

 • Helsesykepleier (helsesøster)
 • Tilbud om hjemmebesøk til alle nyfødte.
 • Rådgivning og veiledning til familier med barn.
 • Spedbarns- og småbarns- undersøkelser på gitte alderstrinn i grupper eller individuelt.
 • Vaksinering
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Henviser til og samarbeider med fysioterapeut, spesialisthelsetjenesten, PP-tjenesten, barneverntjenesten med fler.

Se vår brosjyre: Brosjyre Helsestasjon for barn 0-5 år


Familiekonsulent

Jeanette Weidemann, tlf 62 56 41 82/ 48 222 549, Jeanette.Weidemann@loten.kommune.no

 • Støtte- og veiledningssamtaler for barn og foreldre


Psykolog

Karen Hafslund. Kontakt formidles via helsestasjon eller barneverntjenesten


Barnefysioterapi

Fysioterapeut Sigrid Sjølie, tlf. 62 56 41 71/ 414 78 021, sigrid.sjolie@loten.kommune.no

Benytt Henvisningsskjema til barnefysioterapeut

Fysioterapitjeneste for barn og unge (0-18 år)

 • Undersøkelse og kartlegging
 • Veiledning og rådgivning
 • Behandling av barn
 • Bistand ved behov for tekniske hjelpemidler og praktiske tilrettelegginger
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid

Les mer om fysioterapi for barn og unge her (Norsk Fysioterapeutforbund sine sider)


Konsulent for barn med bistandsbehov

Konsulent er å treffe på tlf.62 56 41 60/ 902 45703.

Ansvarsområder:

 • Behandler søknader og fatter vedtak etter Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Koordinering av ulike tiltak, blant annet avlastning og støttekontakt
 • Råd og veiledning til familier, utarbeidelse av individuelle planer

 

Se også: