For de enkelte tjenestene ved helse- og familie, se punkter til venstre.

Helsestasjonen og helse- og familietjenesten:

Telefon: 62 56 41 60
Telefaks: 62 56 41 61
Adresse: Postboks 113, 2341 Løten
Besøksadresse: Stasjonsvn. 12, 2.etg.

Ekspedisjonstid: Man.,tirs.,tors.,fred.: kl.09-14.00  Ons.kl: 08-15.30.

Ansatte ved Helse og familietjenesten: 

Virksomhetsleder: Gunn Toril Larsen, 62 56 41 76/ 48 14 64 06
Førstesekretær: Mona Lukassen Olsen 62 56 41 60
Helsesøstre: Jobber både på helsestasjon og helsestasjon for ungdom, samt skolehelsetjenesten.

Jordmor: Heidi Joo, tlf. 62 56 41 62. Jobber hver tirsdag og onsdag.
Torsdag i ulik uke.(50% stilling)
Familiekonsulent: Marit Trætteberg, tlf. 62 56 41 78/ 977 83 499
Fysioterapeut: Sigrid Sjølie, tlf. 62 56 41 71/ 414 78 021
Helsestasjonslege: Line Boym (Jobber til daglig på Løten legesenter)
Skolelege: Andrine Morken Wold
(Jobber til daglig på Løten legesenter)
Konsulent for barn med bistandsbehov: Mette Foss tlf.62 56 41 60/ 902 45703

Foreldreveiledningskurs innen De utrolige årene (gratis)