Ekspedisjon Illustrasjonsbilde (foto: Jonas Jeremiassen Tomter)

NB! Restriksjoner på grunn av korona

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00  
Onsdag kl: 08.00-15.30.

Kontakt oss:

Telefon: 62 56 41 60
Telefaks: 62 56 41 61
Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten
Besøksadresse:Stasjonsvegen 12, 2.etg.


Virksomhetsleder: 
Gunn Toril Larsen, tlf. 62 56 41 76/ 481 46 406, gunn.toril.larsen@loten.kommune.no

Førstesekretær: 
Mona Lukassen Olsen, tlf. 62 56 41 60, 
mona.lukassen.olsen@loten.kommune.no

Helsestasjonslege og lege ved helsestasjon for ungdom, samt skolelege: 
Line Boym (fra Løten legesenter)


Helsesykepleiere
 

Jordmor og svangerskapsomsorg

Formål:
Å sikre at svangerskapet forløper på en naturlig måte slik at mor og barns fysiske, psykiske og sosiale helse og velvære ivaretas.


Jordmor er Heidi Joo, telefon 62 56 41 60 for å bestille time.
Vil du ha hjemmebesøk 1-2 dager etter fødselen? Ta kontakt!
epost: heidi.joo@loten.kommune.no

 • Gratis tilbud til alle gravide i Løten
 • Undersøkelser av mor og det ufødte barns helsetilstand, samt samtale og veiledning
 • Foreldreforberedende kurs
 • Hjemmebesøk 1-2 dager etter hjemkomst
 • Tilbud om samtale/kontroll etter fødsel

 

Helsestasjon

Formål: 
Å forebygge medfødte og ervervede sykdommer, også tannsykdommer og skader på barn
Å fremme barns fysiske og psykiske helse.

 • Helsesykepleier (helsesøster)
 • Tilbud om hjemmebesøk til alle nyfødte.
 • Rådgivning og veiledning til familier med barn.
 • Spedbarns- og småbarns- undersøkelser på gitte alderstrinn i grupper eller individuelt.
 • Vaksinering
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Henviser til og samarbeider med fysioterapeut, spesialisthelsetjenesten, PP-tjenesten, barneverntjenesten med fler.

Se vår brosjyre: Brosjyre Helsestasjon for barn 0-5 år

 

Familiekonsulent

Marit Trætteberg, tlf. 62 56 41 78/ 977 83 499, marit.traetteberg@loten.kommune.no

 • Støtte- og veiledningssamtaler for barn og foreldre
 • Koordinator for veiledningsprogrammene "De utrolige årene" (DUÅ)
 • Koordinaor for veiledningsprogrammet Marte Meo.


Pyskolog

Karen Hafslund (fra 4. mai 2020), tlf. 477 88 028
 

Barnefysioterapi

Fysioterapeut Sigrid Sjølie, tlf. 62 56 41 71/ 414 78 021, sigrid.sjolie@loten.kommune.no

Benytt Henvisningsskjema til barnefysioterapeut

Fysioterapitjeneste for barn og unge (0-18 år)

 • Undersøkelse og kartlegging
 • Veiledning og rådgivning
 • Behandling av barn
 • Bistand ved behov for tekniske hjelpemidler og praktiske tilrettelegginger
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid

Les mer om fysioterapi for barn og unge her (Norsk Fysioterapeutforbund sine sider)


Konsulent for barn med bistandsbehov

Konsulent: Mette Foss, tlf.62 56 41 60/ 902 45703, mette.foss@loten.kommune.no

Ansvarsområder:

 • Behandler søknader og fatter vedtak etter Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Koordinering av ulike tiltak, blant annet avlastning og støttekontakt
 • Råd og veiledning til familier, utarbeidelse av individuelle planer

 

Se også: