Tjenester:


Helsestasjonen og helse- og familietjenesten:

Ekspedisjonstid 

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00  
Onsdag kl: 8.00-15.30.

Kontakt oss

Telefon: 62 56 41 60
Telefaks: 62 56 41 61
Postadresse: v/ Løten kommune, Postboks 113, 2341 Løten
Besøksadresse:Stasjonsvegen 12, 2.etg.


Ansatte ved Helse og familietjenesten: 

Virksomhetsleder

Gunn Toril Larsen, tlf. 62 56 41 76/ 481 46 406, gunn.toril.larsen@loten.kommune.no


Førstesekretær

Mona Lukassen Olsen, tlf. 62 56 41 60, mona.lukassen.olsen@loten.kommune.no


Helsesykepleiere

NB! Helsesøster har endret tittel til helsesykepleiere. Helsesykepleierne jobber både på helsestasjon og helsestasjon for ungdom, samt skolehelsetjenesten.


Jordmor

Heidi Joo, tlf. 62 56 41 62, heidi.joo@loten.kommune.no


Familiekonsulent

Marit Trætteberg, tlf. 62 56 41 78/ 977 83 499, marit.traetteberg@loten.kommune.no
Støtte- og veiledningssamtaler for barn og foreldre, samt koordinator for veiledningsprogrammene "De utrolige årene" (DUÅ) og Marte Meo.


Fysioterapeut

Sigrid Sjølie, tlf. 62 56 41 71/ 414 78 021, sigrid.sjolie@loten.kommune.no


Helsestasjonslege og lege ved Helsestasjon for ungdom

Line Boym (Jobber til daglig ved Løten legesenter)


Skolelege

Andrine Morken Wold (Jobber til daglig ved Løten legesenter)


Konsulent for barn med bistandsbehov

Mette Foss, tlf.62 56 41 60/ 902 45703, mette.foss@loten.kommune.no