Helsesøstrene er godt i gang med gjennomføringen av et undervisningsopplegg på i alt fire skoletimer der klassen lærer hvordan de kan snakke vennlig og støttende til seg selv gjennom lek, læring og samtale. 

Folkehelse er også å være vennlig mot seg selv

- Øktene skaper engasjement hos elevene, og de ser nytten av å kunne snakke om hvordan man kan håndtere følelser, gode tanker og vonde tanker, forteller lærer ved skolen, Henning Aasen.

Fra venstre: Helsesøsterstuden Marthe Lien Lundby og helsesøster Ingunn Haugsmoen (foto: Henning Aasen)

Bildet: Helsesøstre snakker med barna om å være vennlig mot seg selv. Fra venstre: Helsesøsterstuden Marthe Lien Lundby og helsesøster Ingunn Haugsmoen (foto: Henning Aasen)

Gode verktøy gjennom psykologisk førstehjelp

Helsesøster Ingunn Haugsmoen tilføyer også: 
Undervisning i Psykologisk førstehjelp har som hovedmål å fremme elevenes egenomsorg og sosiale kompetanse, samt øke deres tanke- og følelsesbevissthet.

Hun kan forteller også; - Undervisningsopplegget er utarbeidet av psykolog Solfrid Raknes, og vi håper at undervisningen kan bidra til å fremme klassemiljøet og forebygge psykiske plager.

Elevene har lært om hvordan de kan hjelpe seg sjøl i vanskelige situasjoner gjennom positivt selvsnakk og bevisstgjøring av følelser og røde og grønne tanker.
Røde tanker gjør vondt verre i situasjonen og kan hindre deg fra å gjøre det du egentlig vil, samt at du kan blir mer sint, redd og trist enn du trenger å være. Grønne tanker gjør deg trygg og glad og hjelper deg til å gjøre det du ønsker og få til det du vil.

Det er helsesøstrene Ingunn Haugsmoen og Laila Væråmoen som har gjennomført undervisningen, og i tillegg har de hatt med helsesøsterstudent Marthe Lien Lundby.

Se mer:
Helse- og familietjenesten i Løten