Illustrasjonsbilde (Foto: Jonas Jeremiassen Tomter)

Vi starter kurs for foreldre med barn i alderen 6-12 år onsdag 22. januar 2020 kl 12.45 - 15.15.
Kurset går over 14/15 uker.

Ta kontakt for spørsmål eller påmelding til Jeanette Weidemann på tlf. 482 22 549.


Om kursene i De Utrolige Årene

Løten kommune har tilbudt kurs i dette programmet i 13 år, og det begynner å bli mange som har hatt glede og nytte av å delta. Foreldrene i Løten har gjort de samme erfaringene som forskning i USA og Norge viser. De forteller om senket stress i familien, mindre konflikter, bedre samarbeid og en positiv, hyggelig tone. 
Gjennom foreldreveiledningsprogrammet tilbys kurs som vil hjelpe foreldre å håndtere hverdagslige situasjoner på en god måte.


Les mer: