Henvendelsene kan være bekymringer rundt barn eller en situasjon. Det kan være alt fra små til mer sammensatte utfordringer i hverdagen. Gjelder barn i førskolealder. 

Teamet kan gi råd og veiledning om hvordan gå videre i saken, eller hvilken instans det er aktuelt å ta kontakt med. Teamet møtes hver sjette uke.

Tidspunkter høsten 2021/ Våren 2022:

 • Onsdag 1. september kl 14:00

 • Onsdag 13. oktober kl 14:00

 • Onsdag 24. november kl 14:00

 • Onsdag 5. januar 2022 kl 14:00

 • Onsdag 16. februar kl 14:00

 • Onsdag 30. mars kl 14:00

 • Onsdag 11. mai kl 14:00

Ta kontakt med oss i forkant på tlf. 62 56 41 60


Deltakere i teamet

Sped- og småbarnsteamet er et tverrfaglig samarbeidsforum med representanter fra helsestasjonen, både helsesykepleier, lege, barneverntjenesten, HIPPT (Hamarregionen Interkommunale Pedagogisk Psykologisk Tjeneste), barnehage og RoP- teamet (rus og psykisk helsetjeneste).

Disse deltar i teamet:

 • Ann-Kristin Nordli, miljøterapeut i Barneverntjenesten

 • Helga Arneberg, helsesykepleier i Helse og familietjenesten

 • Line Boym, helsestasjonslege

 • Terje Refsahl, HIPPT

 • Ingrid Bjørnstad, styrer ved Skøienhagan barnehage

 • Erna Østberg, psykiatrisk sykepleier i RoP-teamet

 • Karen Hafslund, kommunepsykolog