Henvendelsene kan være bekymringer rundt barn eller en situasjon. Det kan være alt fra små til mer sammensatte utfordringer i hverdagen. Gjelder barn i førskolealder. 

Teamet kan gi råd og veiledning om hvordan gå videre i saken, eller hvilken instans det er aktuelt å ta kontakt med. Teamet møtes hver sjette uke.

Høsten 2020/ Våren 2021:

 • Onsdag 9. september kl.14:00
 • Onsdag 21.oktober kl.14:00
 • Onsdag 2. desember 14:00
 • Onsdag 20. januar 2021 kl.14:00
 • Onsdag 3. mars 2021 kl.14:00
 • Onsdag 14. april 2021 kl.14:00
 • Onsdag 26. mai 2021 kl.14:00

Ta kontakt med oss i forkant på tlf. 62 56 41 60


Deltakere i teamet

Sped- og småbarnsteamet er et tverrfaglig samarbeidsforum med representanter fra helsestasjonen, både helsesykepleier, lege, barneverntjenesten, HIPPT (Hamarregionen Interkommunale Pedagogisk Psykologisk Tjeneste), barnehage og RoP- teamet (rus og psykisk helsetjeneste).

Disse deltar i teamet:

 • Ann-Kristin Nordli, miljøterapeut i Barneverntjenesten
 • Helga Arneberg, helsesykepleier i Helse og familietjenesten
 • Line Boym, helsestasjonslege
 • Anni Falk, spesialpedagog ved HIPPT
 • Ingrid Bjørnstad, styrer ved Skøienhagan barnehage
 • Erna Østberg, psykiatrisk sykepleier i RoP-teamet