Henvendelsene kan være bekymringer rundt barn eller en situasjon. Det kan være alt fra små til mer sammensatte utfordringer i hverdagen. Gjelder barn i førskolealder. 

Teamet kan gi råd og veiledning om hvordan gå videre i saken, eller hvilken instans det er aktuelt å ta kontakt med. Teamet møtes hver sjette uke.

Ta kontakt med oss i forkant på tlf. 62 56 41 60.


Deltakere i teamet

Sped- og småbarnsteamet er et tverrfaglig samarbeidsforum med representanter fra helsestasjonen, både helsesykepleier, lege, barneverntjenesten, HIPPT (Hamarregionen Interkommunale Pedagogisk Psykologisk Tjeneste), barnehage og RoP- teamet (rus og psykisk helsetjeneste).

Disse deltar i teamet:

  • Ann-Kristin Nordli, miljøterapeut i Barneverntjenesten
  • Helga Arneberg, helsesykepleier i Helse og familietjenesten
  • Line Boym, helsestasjonslege
  • Anni Falk, spesialpedagog ved HIPPT
  • Ingrid Bjørnstad, styrer ved Skøienhagan barnehage
  • Erna Østberg, psykiatrisk sykepleier i RoP-teamet