Bakgrunnen for endringen er tidligere utskrivning av mor og barn fra sykehuset.

Jordmor Heidi Joo i Løten har allerede vært på mange besøk og forteller at dette er et tilbud til alle foreldre med nyfødt barn.

- Det anbefales at jordmor kommer hjem 1-2 dager etter at mor og den nyfødte er kommet hjem fra sykehuset, forteller Heidi Joo, som er jordmor i Løten kommune.


God hjelp i en tid med mange endringer i livet

- Dette er for å gi råd og støtte rundt både amming og helse i barseltiden, og kan være til god hjelp i en tid som er preget av mange endringer, særlig for førstegangsfødende, forteller jordmoren. Hun legger også til at det også kan være vel så aktuelt for de som har født tidligere. 


Ikke bare aktuelt for førstegangsfødende Illustrasjonsbilde (Ricardofoto)

Jordmor har også med vekt på disse besøkene. - Man vil kanskje ønske å veie barnet for å følge med på vekten, eller det kan være andre temaer i den første tiden etter fødsel som man vil snakke om. 
Heidi Joo forteller at det er jo slik at den første melken gjerne kommer 3-4 dager etter fødsel, og da er jo ofte mor og barn hjemme fra sykehuset. 
- Barselbesøket kan ofte være den hjelpen du trenger til amming, og det kan være godt å prate med noen, både om barnestell, tips og råd i denne fasen. 
 

- Alle familier er unike og det er forskjellig hva hver familie trenger.

Helsesøster kommer på hjembesøk 7-10 dager etter utskrivning.

Ta kontakt

Har du spørsmål eller vil komme i kontakt med jordmor?
Ring tlf. 62 56 41 60 eller send en epost til heidi.joo@loten.kommune.no