La barnet få oppmerksomheten! 

Fra v.: Fride Bysveen Lier (turnuslege), og helsesøstrene Ingunn Haugsmoen, Helga Arneberg og Laila Væråmoen. Lukas er på fanget til Ingunn.
Helsesøster Ingunn Haugsmoen forteller at de nå har hengt opp plakater med mobilfri helsestasjon, både som et ønske, men også for å bevisstgjøre foreldrene. De opplever ikke sjelden at foreldrene sitter og surfer på mobilen mens barnet ligger på armen og vil ha blikkontakt; 

- Vi vet at øyekontakt med barnet er så viktig for tilknytningen mellom barnet og foreldrene, forteller hun.  

- Helt fra barnet er født søker det etter blikket ditt, og det er gjennom dette samspillet, med smil, pludring og prating Helsesøstrene Ingunn Haugsmoen, Helga Arneberg og Laila Væråmoen får god kontakt med Lukasmed barnet at man får til den gode tilknytningen mellom barn og foreldre.  
Når barnet ligger på fanget er også avstanden perfekt for barnets syn, og du har muligheten til å vise med smil og prating at du er glad i barnet, og bekrefter det. 
- Om du da sitter og surfer på telefonen, får du ikke gitt denne bekreftelsen, og du kan også gå glipp av det første smilet fra barnet, minner Haugsmoen om.

Vil bevisstgjøre

Vi vet at vi ikke kan forby foreldre å bruke telefonen her, men det ligger et sterkt ønske i det. Vi har både småbarnsgrupper og konsultasjoner med barn og foreldre, og jobber mye med bevisstgjøring av det viktige samspillet mellom alle de flotte foreldrene og barna som er innom her. 
Mange tenker nok ikke over dette til daglig, men med et slikt ønske fra oss, vil det kanskje bidra til at man blir mer bevisst på dette når man ikke er på helsestasjonen også.

Les mer om helsestasjonens tilbud her

Bilde øverst: Fra venstre: Turnuslege Fride Bysveen Lier og helsesøstrene Ingunn Haugsmoen (med lille Lukas på fanget), Helga Arneberg og Laila Væråmoen.