Velkommen til Løten


Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Helsestasjonen

Telefon: 62 56 41 60
Telefaks: 62 56 41 61
Adresse: Postboks 113, 2341 Løten
Besøksadresse: Stasjonsvegen 12, 2.etg. 


Helsestasjonstjeneste

 • Tilbud om hjemmebesøk til alle nyfødte.
 • Rådgivning og veiledning til familier med barn.
 • Spedbarns- og småbarns- undersøkelser på gitte alderstrinn i grupper eller individuelt.
 • Vaksinering
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Henviser til og samarbeider med fysioterapeut, spesialisthelsetjenesten, PP-tjenesten, barneverntjenesten med fler.


Helsestasjonens formål:

 • Å forebygge medfødte og ervervede sykdommer, også tannsykdommer og skader på barn
 • Å fremme barns fysiske og psykiske helse.

Les også: Brosjyre Helsestasjon for barn 0-5 år


Sped- og småbarns- team

Teamet er et fast tverrfaglig samarbeidsforum i kommunen. Vi tar imot henvendelser fra foreldre, barnehager og andre samarbeidspartnere. Henvendelsene kan være bekymringer rundt barn eller en situasjon. Teamet kan gi råd og veiledning om hvordan gå videre i saken, eller hvilken instans det er aktuelt å ta kontakt med.

Hvordan kan du komme i kontakt med teamet ?

Teamet møtes hver sjette uke og du kan henvende deg på helsestasjonen:
Kl. 14.00-15.30. Se datoer her under sped- og småbarnsteamet

Telefon: 62 56 41 60


Teamet består av:
Helse og familietjenesten (lege, helsesøster)
HIPPT (Hamarregionens Interkommunale Pedagogiske Psykologiske Tjeneste)
RoP-team (rus og psykisk helse) Løten
Barnehage
Barnevernstjenesten

Sist endret: 09.12.2016
|
|
|
 • HPV-vaksine tilbys unge kvinner. Illustrasjonsfoto: FHI.no

  Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

  Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et toårig vaksinasjonsprogram.

 • God øyekontakt med barnet gir godt samspill

  Vi ønsker oss mobilfri helsestasjon!

  Helsestasjonen i Løten har nå innført mobilfri helsestasjon. Det betyr ikke at foreldre ikke har lov å ha med mobilen hit, men det er en henstilling til å bruke sin oppmerksomhet på barna i stedet for mobilen når de er på helsestasjonen.