Telefon: 62 56 41 60
Telefaks: 62 56 41 61
Adresse: Postboks 113, 2341 Løten
Besøksadresse: Stasjonsvegen 12, 2.etg. 


Helsestasjonstjeneste

  • Helsesykepleier (helsesøster)
  • Tilbud om hjemmebesøk til alle nyfødte.
  • Rådgivning og veiledning til familier med barn.
  • Spedbarns- og småbarns- undersøkelser på gitte alderstrinn i grupper eller individuelt.
  • Vaksinering
  • Tverrfaglig samarbeid
  • Henviser til og samarbeider med fysioterapeut, spesialisthelsetjenesten, PP-tjenesten, barneverntjenesten med fler.


Helsestasjonens formål:

  • Å forebygge medfødte og ervervede sykdommer, også tannsykdommer og skader på barn
  • Å fremme barns fysiske og psykiske helse.

Les også:Brosjyre Helsestasjon for barn 0-5 år


Sped- og småbarns- team

Teamet er et fast tverrfaglig samarbeidsforum i kommunen. Vi tar imot henvendelser fra foreldre, barnehager og andre samarbeidspartnere. Henvendelsene kan være bekymringer rundt barn eller en situasjon. Teamet kan gi råd og veiledning om hvordan gå videre i saken, eller hvilken instans det er aktuelt å ta kontakt med.

Hvordan kan du komme i kontakt med teamet ?

Teamet møtes hver sjette uke og du kan henvende deg på helsestasjonen:
Kl. 14.00-15.30. Se datoer her under sped- og småbarnsteamet

Telefon: 62 56 41 60


Teamet består av:
Helse og familietjenesten (lege, helsesøster)
HIPPT (Hamarregionens Interkommunale Pedagogiske Psykologiske Tjeneste)
RoP-team (rus og psykisk helse) Løten
Barnehage
Barnevernstjenesten