Se hvordan du søker på tjenester gjennom Tildelingsteamet her

>> Søknadsskjema for ergoterapitjenesten finner du her

Ergoterapeuter:

Erik Moberget, tlf. 99 53 91 05
e-post erik.moberget@loten.kommune.no 
 

Agnethe Slaatten Berg, tlf: 47 90 93 58.
e-post: Agnethe.Slaatten.Berg@loten.kommune.no

Besøksadresse: Løten Helsetun, Sykehusveien 10
Åpningstid: Kl. 08.00-15.30


Ergoterapitjenesten

Ergoterapi skal hjelpe mennesker til å fungere optimalt i hverdagen når de har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse. Tjenesten omfatter blant annet:

  • Trening av daglige gjøremål eller andre ferdigheter
  • Funksjonsvurdering og trening
  • Kompensering for tapt funksjon med tekniske hjelpemidler
  • Tilrettelegging for aktiv fungering i hjem, barnehage, skole og arbeidsplass
  • Veiledning, rådgivning, informasjon og undervisning
  • Rehabilitering