Velkommen til Løten


Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Ergoterapi

Ergoterapeuter:

Erik Moberget, tlf. 62 56 41 41 / 995 39 105
e-post erik.moberget@loten.kommune.no 

Agnethe Slaatten Berg, tlf. 62 56 41 40 / 986 37 067
e-post agnethe.slaatten.berg@loten.kommune.no

Besøksadresse: Løten Helsetun, Sykehusveien 10
Åpningstid: Kl. 08.00-15.30

Ergoterapitjenesten:
Ergoterapi skal hjelpe mennesker til å fungere optimalt i hverdagen når de har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse. Tjenesten omfatter blant annet:

  • Trening av daglige gjøremål eller andre ferdigheter
  • Funksjonsvurdering og trening
  • Kompensering for tapt funksjon med tekniske hjelpemidler
  • Tilrettelegging for aktiv fungering i hjem, barnehage, skole og arbeidsplass
  • Veiledning, rådgivning, informasjon og undervisning
  • Rehabilitering

Søknadsskjema for ergoterapitjenesten finner du her

Sist endret: 11.10.2016
|
|
|