Aking på Jønsrud barnehage. Aking på Jønsrud barnehage

Velkommen til Løten
Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen! 

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Fysioterapi

Fysioterapeuter:

Barn og unge 0-18 år:
Sigrid Sjølie, tlf. 62 56 41 71 /414 78 021
e-post sigrid.sjolie@loten.kommune.no

Virksomhetsområde: Helse og familietjenesten
Besøksadresse: Stasjonsvegen 12, 2340 Løten

Voksne:
Anne Sofie Lund, tlf. 62 56 41 39 / 918 09 512
e-post anne.sofie.lund@loten.kommune.no

Berit Jakobsen, tlf. 62 56 41 38/ 906 49 216
e-post berit.jakobsen@loten.kommune.no

Virksomhetsområde: Bolig, Rehabilitering og Aktivisering
Besøksadresse: Løten Helsetun, Sykehusveien 10, 2340 Løten

Kommunefysioterapi:
Fysioterapi er en lovpålagt tjeneste etter Kommunehelsetjenesteloven. Det ytes tjenester etter vurdering av behov. Alle kan søke om vurdering av fysioterapeut.
Vurdering og behandling er gratis. Vi har taushetsplikt.

Fysioterapitjenesten for barn og unge 0-18år:

 • Undersøkelse og vurdering av barn.
 • Bistå til utvikling ved å veilede foresatte, barnehage/skole personell.
 • Tilrettelegge, veilede og stimulere til egenaktivitet gjennom individuell oppfølging.
 • Søknad om og tilpasning av hjelpemidler.
 • Vurdere og tilrettelegge fysisk miljø hjemme og på andre arenaer barnet oppholder seg.
 • Helseforebyggende tiltak.

Henvisningsskjema til barnefysioterapeut

Fysioterapitjenesten for voksne:

 • Rehabilitering, opptrening og behandling ved sykdom eller skade, og ved kroniske og smertefulle lidelser.
 • Forebyggende arbeid blant hjemmeboende voksne, eldre og funksjonshemmede.
 • Tiltak for å unngå eller utsette institusjonsopphold.
 • Tilrettelegge, veilede og stimulere til egentrening.
 • Veiledning av pårørende og personale.
 • Vurdere og tilrettelegge fysisk miljø.
 • Dagrehabilitering for hjemmeboende i et tverrfaglig samarbeid med aktivitør og ergoterapeut.
 • Fallforebyggendeprosjekt i et tverrfaglig samarbeid med ergoterapeut og helsesøster for eldre.
 • Smertebehandling.
 • Hjelpemiddeltilpasning.

Private fysioterapeuter:

 • De som har praktisk mulighet skal benytte tilbud ved
  Løten Fysioterapi, tlf. 96 20 88 50.

For å få fysioterapi hos de private må du ha rekvisisjon fra lege.
 

Sist endret: 18.08.2016
|
|
|