Kommunefysioterapi:

Fysioterapi er en lovpålagt tjeneste etter Kommunehelsetjenesteloven. Tjenester gis etter behov. Alle kan søke om vurdering av fysioterapeut. Vurdering og behandling er gratis. Tjenestene er organisert i Hjemmebaserte tjenester, og fordeles av Tildelingsteamet. 


Fysioterapitjenesten for barn og unge 0 - 18år:

Sigrid Sjølie, tlf. 62 56 41 71 /414 78 021
e-post sigrid.sjolie@loten.kommune.no

Organisering: Virksomhetsområdet Barn, ungdom og familie
Besøksadresse: Stasjonsvegen 12, 2340 Løten.

 • Undersøkelse og vurdering av barn.
 • Bistå til utvikling ved å veilede foresatte, barnehage/skole personell.
 • Tilrettelegge, veilede og stimulere til egenaktivitet gjennom individuell oppfølging.
 • Søknad om og tilpasning av hjelpemidler.
 • Vurdere og tilrettelegge fysisk miljø hjemme og på andre arenaer barnet oppholder seg.
 • Helseforebyggende tiltak.

Henvisningsskjema til barnefysioterapeut


Fysioterapitjenesten for voksne:

Anne Sofie Lund, tlf. 918 09 512, e-post anne.sofie.lund@loten.kommune.no

Berit Jakobsen, tlf. 906 49 216, e-post berit.jakobsen@loten.kommune.no

 • Rehabilitering, opptrening og behandling ved sykdom eller skade, og ved kroniske og smertefulle lidelser.
 • Forebyggende arbeid blant hjemmeboende voksne, eldre og funksjonshemmede.
 • Tiltak for å unngå eller utsette institusjonsopphold.
 • Tilrettelegge, veilede og stimulere til egentrening.
 • Veiledning av pårørende og personale.
 • Vurdere og tilrettelegge fysisk miljø.
 • Fallforebygging i samarbeid med helsesøster for eldre.
 • Smertebehandling.
 • Hjelpemiddeltilpasning.

Skjema:  Søknadsskjema fysioterapi over 18 år.


Private fysioterapeuter:

 • De som har praktisk mulighet skal benytte tilbud ved Løten Fysioterapi, tlf. 962 08 850.

For å få fysioterapi hos de private må du ha rekvisisjon fra lege.