Hjemmebasert omsorg har ca 45 ansatte; sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og hjemmehjelpere/ assistenter. Hjemmesykepleien har egne nattevakter.

Vi holder til i underetasjen på Løten Helsetun i nye og trivelige lokaler.
Vi har et godt arbeidsmiljø hvor vi tar vare på våre brukere og hverandre!
Se oversikt over tjenestene våre til venstre.
I tillegg tilbyr vi ambulerende vaktmester og utkjøring av varm mat.

Adresse:
Løten Helsetun, Sykehusvn. 10, 2340 Løten (postadresse: Postboks 113, 2341 Løten)
Hjemmebasert omsorg tilhører tjenesteområdet Velferd, og har sin administrasjon ved Løten Helsetun.

Kontakt oss:Velkommen til oss!
Virksomhetsleder: 
Norunn M. Hansen , Tlf. 62 56 41 06/ 996 45 625

Hjemmesykepleien
Avdelingssykepleier:
Ingun Øverby, Tlf. 62 56 41 27/ 416 93 675

Boenheten og brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Avdelingssykepleier:
Inger Eline Rustad, Tlf. 62 56 41 26/ 416 91 889