Adresse:

Besøksadresse: Løten Helsetun, Sykehusvegen 10, 2340 Løten.
Telefon ekspedisjonen: 62 56 41 01 Illustrasjonsbilde (foto: Ricardofoto)
Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten.

Søk om tjenester her:


Virksomhetsleder

Cecilie Nilsen, tlf. 62 56 41 06/ 92 45 40 87
epost: Cecilie.Nilsen@loten.kommune.no


Hjemmesykepleien:

Døgnbemannet vakttelefon:

  • 995 06 714
  • 995 06 711

Avdelingssykepleier: Ida Borg, tlf. 940 27 922
Epost: ida.borg@loten.kommune.no

Konstituert avdelingsleder: Marius Stråbø Johansen, tlf. 62 56 41 27 / 416 93 675
Epost: marius.strabo.johansen@loten.kommune.no


Bofellesskap for funksjonshemmede

Avdelingsleder: Marianne Eidem, tlf. 479 02 088, 
Epost: 
marianne.eidem@loten.kommune.no 

Avdelingene gir boligtilbud med tilhørende miljøterapitjenester for mennesker med ulike funksjonshemminger og bistandsbehov, med spesielt fokus på utviklingshemmede som har behov for tilrettelagt bolig med heldøgnstilbud. Det er to bofellesskap med til sammen 14 leiligheter.

Se mer om tjenestene:
Bofelleskapene i Sykehusveien 2 og 12 


Fysioterapi, ergoterapi, konsulent for funksjonshemmede 

Avdelingsleder:
Erik Moberget, tlf. 62 56 41 41 / 995 39 105, erik.moberget@loten.kommune.no

Medisinsk rehabilitering består av fysioterapi og ergoterapi.
Konsulent for funksjonshemmede og helsesøster for eldre er også en del av tjenesten. 
Se mer om tjenestene: 


ROP-tjenesten - Rus og psykiatri

Avdelingsleder:
Trude Haugseth Øien, tlf. 62 56 41 36 / 415 58 006, trude.haugseth.oien@loten.kommune.no 

Psykisk helseteam består av fagteam, bo- og miljøteam, dagsenter og lavterskel-tilbud på Kvennhaugen.

Se mer om tjenestene:
RoP-team

 

Boenheten og brukerstyrt personlig assistanse

Avdelingssykepleier: Ida Borg, tlf. 62 56 41 27/ 62 56 41 26

Vakttelefon bemannet til kl. 21.00: Tlf. 954 92 574

 

Les mer om tjenestene våre: