Hjemmebaserte tjenester har ny organisering fra 1. januar 2021

Snarveier: 

Tildelingsteam //  Tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne//Fysioterapi//Ergoterapi//Rus og psykiatri//Brukerstyrt personlig assistent (BPA)//Hverdagsrehabilitering//Omsorgslønn//Ambulerende vaktmester//Hjemmehjelp // Hjemmesykepleie // Kommunal bolig og omsorgsbolig// Dagsenter// Trygghetsalarm // Demenskoordinator // Dagsenter //KreftkoordinatorSøk om tjenester her:

Pleie og omsorgstjenester - søknadsskjema

Søknad sendes til Tildelingsteam, Løten kommune, Sykehusvegen 10, 2340 Løten


Virksomhetsleder for Hjemmebaserte tjenester

Cecilie Nilsen, tlf. 62 56 41 06/ 92 45 40 87, e-post: Cecilie.Nilsen@loten.kommune.no

Disse avdelingene og tjenestene er en del av Hjemmebaserte tjenester:

 

 

Tildelingsteam

Tildelingsteamet behandler søknader på helse- og omsorgstjenester som er regulert i helse- og omsorgstjenesteloven

Alle henvendelser går til tildelingsteam, som fordeler videre.

Kontakt:

Telefon: 416 91 889 kl. 08:00-15:00 alle hverdager
Avdelingsleder: Ida Borg, tlf. 940 27 922, epost: ida.borg@loten.kommune.no 

 Avdeling: Tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne:

Avdelingsleder: Marianne Eidem, 479 02 088, e-post: marianne.eidem@loten.kommune.no

 

Boliger for funksjonshemmede

Kontakt:

Avdelingsleder: Marianne Eidem, 479 02 088, e-post: marianne.eidem@loten.kommune.no
Anette Økseter , tlf. 957 05 691, e-post: Anette.Okseter@loten.kommune.no

Tjenester: 

Boliger i bofellesskapet Lykkebo i Sykehusvegen 2

Boliger i bofellesskapet i Sykehusvegen 12 

 


 

Avdeling: Forebygging og mestring:

Avdelingsleder: Ida Borg, tlf. 940 27 922, e-post: ida.borg@loten.kommune.no 

Tjenester:

 

Ergoterapi og fysioterapi 

Kontakt: 

Ergoterapeuter:
Erik Moberget, tlf. 995 39 105, e-post: erik.moberget@loten.kommune.no 
Agnethe Slaatten Berg, tlf: 62 56 41 40 / 479 09 358, e-post: Agnethe.Slaatten.Berg@loten.kommune.no

Fysioterapeuter:
Anne Sofie Lund, tlf. 918 09 512, e-post: anne.sofie.lund@loten.kommune.no
Berit Jakobsen, tlf. 906 49 216, e-post berit.jakobsen@loten.kommune.no

Tjenester:

Fysioterapi 

Ergoterapi  

  

 

ROP-tjenesten (Rus og psykiatri)

Kontakt:

Trude Haugseth Øien tlf. 415 58 006, e-post: trude.haugseth.oien@loten.kommune.no

Tjeneste:

Rop-tjenesten

 

 

 

 

BPA (Brukerstyrt personlig assistent)

Kontakt:

Ida Borg, tlf. 940 27 922, epost: ida.borg@loten.kommune.no 

Tjeneste:

Brukerstyrt personlig assistent

 

 

 


Hverdagsrehabilitering

Kontakt:

Ida Borg, tlf. 940 27 922, epost: ida.borg@loten.kommune.no

Tjeneste:

Hverdagsrehabilitering

 


 

 


Omsorgslønn

Kontakt:

Ida Borg, tlf. 940 27 922, epost: ida.borg@loten.kommune.no 

Tjeneste:

Omsorgslønn

 

 

 


Ambulerende vaktmester

Kontakt:

Kees Mikkel Broekman, tlf. 62 56 41 47/ 970 77 606, epost: kees.broekman@loten.kommune.no 

 

 

 


Personlig bistand, opplæring og mestring

Kontakt: 

Ida Borg, tlf. 940 27 922, epost: ida.borg@loten.kommune.no

 

 

 

 

Kommunal bolig og omsorgsbolig

Kontakt:

Cecilie Nilsen, tlf. 62 56 41 06/ 92 45 40 87, e-post: Cecilie.Nilsen@loten.kommune.no

Tjenester:

Omsorgsbolig og trygdebolig

Boenheten

Søk om kommunal bolig her (pdf) 

 

 

Avdeling: Hjemmetjenesten

Avdelingsleder:

Marius Stråbø Johansen, tlf. 62 56 41 27 / 416 93 675, epost: marius.strabo.johansen@loten.kommune.no
(konstituert fram til 1. mars 2021). Fra 1. mars: Marte Norstad Opsahl. 


 

 


Hjemmesykepleie

Kontakt: 

Døgnbemannet vakttelefon: 995 06 714/ 995 06 711
Marius Stråbø Johansen, tlf. 62 56 41 27 / 416 93 675, epost: marius.strabo.johansen@loten.kommune.no

Tjeneste:

Hjemmesykepleie

Trygghetsalarm

 

 

 


Hjemmehjelp

Kontakt:

Marius Stråbø Johansen, tlf. 62 56 41 27 / 416 93 675, epost: marius.strabo.johansen@loten.kommune.no

Tjeneste:

Hjemmehjelp

 

 

 

 

Dagsenter

Kontakt:

Marius Stråbø Johansen, tlf. 62 56 41 27 / 416 93 675, epost: marius.strabo.johansen@loten.kommune.no

Tjeneste:

Dagsenter

 


 

 

Demenskoordinator

Kontakt:

Guro Brenden, tlf. 941 34 354, epost: guro.brenden@loten.kommune.no
Agnethe Slaatten Berg, tlf. tlf. 62 56 41 40/ 479 09 358, epost: agnethe.slaatten.berg@loten.kommune.no

Tjeneste:

Demensteam


 

 

 

 

Kreftkoordinator

Kontakt: 

Hilde Haugen Fjæstad, tlf. 489 95 233, epost: hilde.haugen.fjaestad@loten.kommune.no 

Tjeneste:

Kreftsykepleie