Det er helse- og familietjenesten som holder i dette arbeidet, med prosjektleder Sigrid Sjølie (bildet) i spissen. Kunnskap Prosjektleder Sigrid Sjølieom folkehelse må være forankret både i hjemmet og hos de som daglig er i kontakt med barna.  Høsten 2017 har vært brukt til å etablere prosjektet og innhente ideer.  Sjølie har etablert en prosjektgruppe med pedagoger fra barnehage, foreldre og fagpersoner fra helse- og familietjenesten. De har bestemt seg for å jobbe med følgende tre temaer: Mat, aktiviteter og gode vaner i hverdagen.

Prosjektet har fått navnet 

HOPP i LØTEN
Helsefremmende OPPvekst i Løten
 

Mange ideer og gode innspill

En del av forberedelsene har også vært en idèdugnad i november med flere engasjerte folk i Løten.
- Her fikk vi mange gode innspill og ikke minst kunnskap om vaner, praktisk tilrettelegging og bevisstgjøring som kan være nyttig å ta med seg i det videre arbeidet, forteller prosjektlederen.  

Det ble også trukket fram viktigheten av at hele Løten-samfunnet må ha en bevissthet; både lag og foreninger, besteforeldre, og andre arenaer hvor barna oppholder seg.

Nå er prosjektet i gang og er i planleggingsstadiet på tiltakene.


Nyttige tips

Vi vil også gi deg noen enkle tips om morsomme ting du kan gjøre med barna:

>> Bli med ut og ake!

>> Send inn dine tips!


 

 Aktive barn er glade barn. Og kroppene deres bør få den beste «bensinen» - med bygge-stoffer til vekst og energi til aktivitet

Disse er med i prosjektgruppa: Fra venstre Helga Arneberg og Ingunn Haugsmoen (begge helsesøstre), Linn Svele (foreldrerepresentant), Andrine Morken Wold (lege), Monica Flermoen (psykolog), Turid Stensåsen (barnehageansatt), Sigrid Sjølie (prosjektleder), Ellen Larsen, Åsa Nygård (barnehageansatte), Turid Lien og Marthe Spangen (foreldrerepresentanter).

Disse er med i prosjektgruppa: Fra venstre Helga Arneberg og Ingunn Haugsmoen (begge helsesøstre), Linn Svele (foreldrerepresentant), Andrine Morken Wold (lege), Monica Flermoen (psykolog), Turid Stensåsen (barnehageansatt), Sigrid Sjølie (prosjektleder), Ellen Larsen, Åsa Nygård (barnehageansatte), Turid Lien og Marthe Spangen (foreldrerepresentanter).