I siste utgave av Løtenavisa kan du lese om Erik Kjøs som fikk hjelp av kommunens team som jobber med hverdagsrehabilitering. Les saken i Løtenavisa her


Hva er hverdagsrehabilitering?

Hverdagsrehabilitering er opptrening i hverdagslivets gjøremål i ditt hjemmemiljø.

Se også:
Brosjyre om hverdagsrehabilitering

Er du motivert for å gjøre en innsats for deg selv og din helse? Med hverdagsrehabilitering kan du får en mer aktiv hverdag.
 

Eksempler på hva som kan trenes på:Illustrasjonsbilde

  • Gå ut og hente post
  • Dusje selv
  • Komme seg ut og inn av sengen selv
  • Tilberede måltider
  • Påkledning
  • Handle i butikken
  • Delta i sosiale aktiviteter eller hobbyer
  • Renhold/vaskeri

Hvem passer hverdagsrehabilitering for?

Hverdagsrehabilitering kan passe for deg som har hatt et fall i funksjon, og har fått problemer med hverdagslige aktiviteter. Og du har et ønske om å trene deg opp til å mestre dette igjen.

Les mer om hverdagsrehabilitering her