Kommunestyret i Løten opprettet den 29. mai 2013 Ildsjelprisen for Løten.

Formål med prisen er å anerkjenne personer som har vist sitt engasjement og sin innsats for fellesskapets verdier.

Statutter for Løten kommunes ildsjelpris.

 1. Løten kommunes ildsjelpris er en utmerkelse som tildeles den/ de som har gjort en betydelig innsats for samfunnslivet i bygda.
  Ildsjelprisen skal være en inspirasjon, en takk og anerkjennelse for personer som har vist sitt engasjement og sin innsats for fellesskapets verdier og/eller gjør en jobb for frivillige lag og foreninger.
   
 2. Prisen er ved opprettelsen i 2013 på kr 11.000,- , og deles ut for første gang i 2014.
  Med prisen følger et diplom undertegnet av ordfører.
   
 3. Løten kommunes ildsjelpris annonseres innen 01.10., med frist for skriftlige forslag innen 01.11.
  Forslagene stiles til Løten kommune. Driftsutvalget, supplert med ordfører, avgjør hvem som får prisen.
   
 4. Tildelingen skal foretas innen 01.03., og deles ut i et egnet arrangement samme år.
  Ordfører deler ut prisen.


Foreslå kandidater til kulturpris eller ildsjelpris!

- frist: 15. oktober 2017.