4. juli ble jernbaneundergangen åpnet av fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen, som klippet snora sammen med to barn fra Skøienhagan barnehage. Entreprenør Consto har bygget anlegget på på oppdrag fra Statens vegvesen. Det er 19 år siden planleggingen av anlegget begynteFylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen og ordfører Bente Elin Lilleøkseth sammen med Asgeir Skymoen og Lars Alhaug i Statens vegvesen, og Bjørn Thingstad og Ulf Hansson i Consto

Dette har blitt gjort

(Bildet: Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen og ordfører Bente Elin Lilleøkseth sammen med Asgeir Skymoen og Lars Alhaug i Statens vegvesen, og Bjørn Thingstad og Ulf Hansson i Consto).

På oppdrag for Statens vegvesen har Consto Anlegg Øst gjort følgende tiltak siden vegen ble stengt medio april 2018:

  • Erstatte dagens jernbaneundergang på fylkesveg 166 Skolevegen med en ny undergang. Den nye undergangen vil være bredere og høyere enn dagens undergang.
  • Bygge om krysset mellom fylkesveg 166 Skolevegen og fylkesveg 167 Stasjonsvegen til en rundkjøring.Bildet av jernbaneundergangen er tatt like før anlegget åpnet
  • Tilpasse bruløsningen for jernbanen til dobbeltspor. Denne tilpasningen gjøres på vegne av Bane NOR.
  • Etablere gang- og sykkelveg langs fylkesveg 166 Skolevegen på strekningen fra krysset med Stasjonsvegen til krysset med Kildevegen.
  • Erstatte dagens avkjørsler tilknyttet Skolevegen med felles adkomster.
  • Tilrettelegge for støyskjermingstiltak som vil forbedre støyforholdene for beboerne i området.
  • Tilpasse vegløsningene i henhold til krav om universell utforming og fremtidig transportutvikling i og gjennom Løten sentrum.
  • Gjøre arbeider knyttet til vann- og avløpsnettet i byggeområdet. Arbeidene på vann- og avløpsnettet gjøres på vegne av Løten kommune
     

Avsluttende arbeiderBilde fra åpningen, fra rundkjøringen mot jernbaneundergangen

Utbygger Consto skal i etterkant gjøre mindre avsluttende arbeider og rydding i området. Den midlertidige vegen foran rådhuset Tingberg skal blant annet tilbakeføres til plen igjen, nå etter at vegen er ferdig.


Se bilder fra åpningen 4. juli her:

https://www.facebook.com/LotenKommune/