Jønsrud skole er en PALS skole. PALS står for positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling. Skolen er inne i sitt 8 år som PALS skole i 2014/2015. Vi har nå implementert PALS i skolen, og jobber med å opprettholde de regler og tiltak vi har satt igang. I år starter vi opp med trivselslederprogrammmet, som er anbefalt som et supliment til PALS. Vi har hatt en ekstern veileder i noen år, men nå skal vi bruke atferdssenteret som veileder ved behov. På skolen har vi et PALS team som består av rektor, to lærere, en foreldrerepresentant og en ansatt på SFO. PPT har også deltatt på noen av møtene.

Det finnes en egen regelmatrise for PALS som vi i reinnøver med elevene vært år. Vi har utarbeidet en liste med konsekvenser som er satt sammen med reglene.

Elevene får BRA-kort når de viser positiv atferd. Klassen samler BRA-kort, og når de har fått mange nok velger klassen en aktivitet de vil gjøre. Det kan være å se film, spille spill, bake en kake o.l. Hvilke aktiviterter de kan velge er avklart på forhånd.

Vi har valgt tre ord som gjelder for skolen: ANSVAR, RESPEKT, OMSORG