Jønsrud skole er en PALS skole. PALS står for positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling. Pals

Vi har valgt tre ord som gjelder for skolen: ANSVAR, RESPEKT, OMSORG

Vi har implementert PALS i skolen, og jobber med å opprettholde de regler og tiltak vi har satt i gang. I år starter vi opp med trivselsleder-programmmet, som er anbefalt som et supplement til PALS. Vi har hatt en ekstern veileder i noen år, men nå skal vi bruke Atferdssenteret som veileder ved behov.

På skolen har vi et PALS team som består av rektor, to lærere, en foreldrerepresentant og en ansatt på SFO. PPT har også deltatt på noen av møtene.

Det finnes en egen regelmatrise for PALS som vi i re-innøver med elevene vært år. Vi har utarbeidet en liste med konsekvenser som er satt sammen med reglene.

Elevene får BRA-kort når de viser positiv atferd. Klassen samler BRA-kort, og når de har fått mange nok velger klassen en aktivitet de vil gjøre. Det kan være å se film, spille spill, bake en kake o.l. Hvilke aktiviteter de kan velge er avklart på forhånd.

Illustrasjonsbilde av PALS