Velkommen til Jønsrud skole!

Skoleplassen på Jønsrud


Besøksadresse: Jønsrudvegen 5, LøtenAudhild Køhl
Postadresse: Postboks 113, 2341 LØTEN / post@loten.kommune.no

Rektor: Audhild Køhl, tlf: 62 56 42 80/ 934 13 410

audhild.kohl@edu.loten.kommune.no

Se vår handlingsplan mot mobbing


Skoleåret 2019-2020:

Informasjonshefte 2019-2020 (pdf)

 

Teamledere

Småtrinnet: Marit Schjerpen, marit.schjerpen@edu.loten.kommune.no 

Mellomtrinnet: Henning Aasen, henning.aasen@edu.loten.kommune.no

Lærere:  tlf. 62 56 42 81 og tlf. 62 56 42 82

Se oversikt over alle ansatte


SFO

SFO-leder:  Anne Marit Hagen Kroken, tlf 62 56 42 83 (kontortid fredag 09.00-12.30)

epost: anne.marit.hagen.kroken@edu.loten.kommune.no

SFO: tlf. 916 79 205/ 62 56 42 83.

Se mer om SFO på Jønsrud her

 

Leksehjelp

Her finner du informasjon om leksehjelp ved Jønsrud

 

Om skolen

Jønsrud barneskole og barnehage ligger i Nordbygda i Løten kommune, ca. 6,5 km fra sentrum.
Skolen består av to avdelinger; skole 1.-7. trinn og SFO. Barnehagen ligger ved siden av skolen og har 36 plasser. Se barnehagens egen hjemmeside for mer informasjon.

Skolen og barnehagen  ligger i landlige omgivelser med spredt bebyggelse nær skog. Turstier/ løyper i nærområdet er godt merket, og brukes ofte av barn og voksne til fysisk aktivitet og som undervisningsarena for skolen hele året.

Nordbygda grasbane, fotballbane og mini grasbane ligger tett ved skolen og benyttes ofte til lek og fysisk utfoldelse i skoletida og på fritida.


Om skolebygningen

Deler av Skolebygningen er gammel, men renovert flere ganger.  Svømmebassenget på Jønsrud skole brukes som kommunens opplæringsbasseng
Administrasjonen og SFO holder til i den gamle trebygningen. Klasserommene ligger i "nybygget", der ligger også skolens svømmebasseng. Dette er et svømmebasseng alle skolene i Løten benytter, men det er bare elevene på Jønsrud som har svømming hver uke fra 1. trinn til og med 7. trinn.

Skolen har tre sentrale satsningsområder; fagene er i fokus, fysisk aktivitet og godt skolemiljø (PALS).
 

Bildet: Svømmebassenget på Jønsrud skole brukes som kommunens opplæringsbasseng

 

Ansatte

Navn

e-post

Rektor:
Audhild Køhl

audhild.kohl@edu.loten.kommune.no

 

Pedagogisk personale skoleåret 2019/ 2020:
 

Navn

e-post

Henning Aasen

henning.aasen@edu.loten.kommune.no

Espen Ekkjestøl

espen.ekkjestol@edu.loten.kommune.no 

Janne Grindflaten

janne.grindflaten@edu.loten.kommune.no

Marit Schjerpen

marit.schjerpen@edu.loten.kommune.no

Hans Erik Brandsegg

hanserik.brandsegg@edu.loten.kommune.no

Lene Wettre Vestheim

lene.wettre.vestheim@edu.loten.kommune.no

Katrine Aanestad Lund

katrine.aanestad.lund@edu.loten.kommune.no

Heidi Bekkevold Arnesen

heidi.bekkevold@edu.loten.kommune.no

Terje Nyland

terje.nyland@edu.loten.kommune.no

Anne Line Dalseng Jønsrud

annelined.jonsrud@edu.loten.kommune.no

Kari Lindstad

kari.lindstad@edu.loten.kommune.no

Ida Therese Olsen

ida.therese.olsen@edu.loten.kommune.no

 

Andre ansatte:
 

Navn

e-post

SFO-leder: 
Anne Marit Hagen Kroken

anne.marit.hagen.kroken@edu.loten.kommune.no

Barne- og ungdomsarbeider:
Siv Tove Rømoen

siv.tove.romoen@edu.loten.kommune.no

Nina Brendlien

nina.brendlien@edu.loten.kommune.no

Vaktmester: Frank Engebakken

frank.engebakken@loten.kommune.no

Renholder: Haldis Danielsen

haldis.danielsen@loten.kommune.no

Renholder:
Ida Therese Børresen

ida.therese.borresen@loten.kommune.no