Velkommen til Jønsrud skole!

Skoleplassen på Jønsrud


Besøksadresse: Jønsrudvegen 5, 2340 Løten
Postadresse: Postboks 113, 2341 LØTEN / post@loten.kommune.no

Rektor:

Barane Amin Kesmaei, tlf: 62 56 42 80
epost: Barane.Amin.Kesmaei@edu.loten.kommune.no

Stedfortreder: 
Marit Schjerpen, Tlf. 472 73 968,
epost: Marit.schjerpen@edu.loten.kommune.no


Skoleåret 2020-2021:

Innlogging til VISMA Flyt Skole


Andre funksjoner

SFO-leder:  
Anne Marit Hagen Kroken, tlf. 980 42 082 (kontortid fredag 09.00-12.30)
epost: anne.marit.hagen.kroken@edu.loten.kommune.no

Teamledere:
Småtrinnet: Marit Schjerpen, marit.schjerpen@edu.loten.kommune.no 
Mellomtrinnet: Henning Aasen, henning.aasen@edu.loten.kommune.no


Om skolen

Alle skoler skal tilrettelegge og ha egne planer for oppfølging av kapittel 9 A i opplæringsloven . I dette ligger å fremme trivsel, helse og læring og ha nulltoleranse for mobbing.

Jønsrud barneskole og barnehage ligger i Nordbygda i Løten kommune, ca. 6,5 km fra sentrum.
Skolen består av to avdelinger; skole 1.-7. trinn og SFO. Skolen har tre sentrale satsningsområder; fagene er i fokus, fysisk aktivitet og godt skolemiljø (PALS).

Skolen og barnehagen  ligger i landlige omgivelser med spredt bebyggelse nær skog. Turstier/ løyper i nærområdet er godt merket, og brukes ofte av barn og voksne til fysisk aktivitet og som undervisningsarena hele året.

Nordbygda grasbane, fotballbane og mini grasbane ligger tett ved skolen og benyttes ofte til lek og fysisk utfoldelse i skoletida og på fritida.

Skolebygningen vår har blitt renovert flere ganger. Administrasjonen og SFO holder til i den gamle trebygningen. Klasserommene ligger i "nybygget", der ligger også skolens svømmebasseng, som også er opplæringsbasseng for alle skolene i Løten.


Satsingsområde i Løtenskolene - Kultur for Læring

Det er etablert et forsknings- og utviklingsprosjekt for perioden 2016-2020 der Løten kommune deltar sammen med alle andre kommuner i Hedmark. Det overordnede målet med prosjektet er at det skal utvikles kunnskap om hvordan lærere, skoleledere og skoleeiere sammen kan forbedre elevenes faglige og sosiale læring. 

Før prosjektets oppstart er det gjennomført en grundig kartlegging blant elever, foresatte, lærere og skoleledere. Dataene fra kartleggingen vil bli analysert ved hver skole og danner grunnlaget for hvilke områder skolen skal arbeide med fra høsten 2017. Kartleggingen gjentas i 2018 og 2020, og gir dermed skolene mulighet til å se forbedringer og definere eventuelle nye områder. Det legges opp til at skolene skal få faglig bistand fra ulike kompetansemiljøer. Fylkesmannen skal lede prosjektet i samarbeid med Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Hedmark.