Velkommen til Jønsrud skole!

Skoleplassen på Jønsrud


Besøksadresse: Jønsrudvegen 5, Løten
Postadresse: Postboks 113, 2341 LØTEN / post@loten.kommune.no

Rektor:Audhild Køhl, rektor
Audhild Køhl, tlf: 62 56 42 80/ 934 13 410, epost: audhild.kohl@edu.loten.kommune.no

Stedfortreder: 
Marit Schjerpen, Tlf. 472 73 968,
epost: Marit.schjerpen@edu.loten.kommune.no


Skoleåret 2020-2021:

Informasjonshefte for skoleåret 2020-2021 (pdf)

Se vår handlingsplan mot mobbing


Teamledere

Småtrinnet: Marit Schjerpen, marit.schjerpen@edu.loten.kommune.no 

Mellomtrinnet: Henning Aasen, henning.aasen@edu.loten.kommune.no

Lærere:  tlf. 62 56 42 81 og tlf. 62 56 42 82

Se oversikt over alle ansatte


SFO

SFO-leder:  Anne Marit Hagen Kroken, tlf 62 56 42 83 (kontortid fredag 09.00-12.30)

epost: anne.marit.hagen.kroken@edu.loten.kommune.no, tlf. 980 42 082

SFO: tlf. 916 79 205/ 62 56 42 83.

Se mer om SFO på Jønsrud her

 

Leksehjelp

Her finner du informasjon om leksehjelp ved Jønsrud

 

Om skolen

Jønsrud barneskole og barnehage ligger i Nordbygda i Løten kommune, ca. 6,5 km fra sentrum.
Skolen består av to avdelinger; skole 1.-7. trinn og SFO. Skolen har tre sentrale satsningsområder; fagene er i fokus, fysisk aktivitet og godt skolemiljø (PALS).

Skolen og barnehagen  ligger i landlige omgivelser med spredt bebyggelse nær skog. Turstier/ løyper i nærområdet er godt merket, og brukes ofte av barn og voksne til fysisk aktivitet og som undervisningsarena for skolen hele året.

Nordbygda grasbane, fotballbane og mini grasbane ligger tett ved skolen og benyttes ofte til lek og fysisk utfoldelse i skoletida og på fritida.


Om skolebygningen

Deler av Skolebygningen er gammel, men renovert flere ganger.  Svømmebassenget på Jønsrud skole brukes som kommunens opplæringsbasseng

Administrasjonen og SFO holder til i den gamle trebygningen. Klasserommene ligger i "nybygget", der ligger også skolens svømmebasseng.

Dette er et svømmebasseng alle skolene i Løten benytter, men det er bare elevene på Jønsrud som har svømming hver uke fra 1. trinn til og med 7. trinn. 
 

 

Ansatte

Pedagogisk personale skoleåret 2020/21

Kari Lindstad
Kari.Lindstad@edu.loten.kommune.no

1.trinn

Ida T Olsen
Ida.Therese.Olsen@edu.loten.kommune.no

2.trinn

Marit Schjerpen
Marit.Schjerpen@edu.loten.kommune.no

3.trinn

Terje Nyland
Terje.Nyland@edu.loten.kommune.no

4.trinn

Henning Aasen
Henning.Aasen@edu.loten.kommune.no

5.trinn

Hans Erik Brandsegg
Hans.Erik.Brandsegg@edu.loten.kommune.no

6.trinn

Espen Ekkjestøl
Espen.Ekkjestol@edu.loten.kommune.no

7.trinn

Anne Line D Jønsrud
Anne-LineD.Jonsrud@edu.loten.kommune.no

Spes.ped koordinator

Lene W. Vestheim

Permisjon 20/21

Heidi Bekkevold

Permisjon til des.20

Katrine Aa. LundKatrine.Aanestad.Lund@edu.loten.kommune.no

Spes.ped / mat og helse

Janne Grindflaten
Janne.Grindflaten@edu.loten.kommune.no

Faglærer

Endre Fiske Eidslott
Endre.Fiske.Eidslott@edu.loten.kommune.no

Faglærer