Her finner du kartløsningene som tilbys av Løten kommune, samt lenker til andre løsninger som tilbyr kartdata og temadata fra Løten. Løsningene er interkommunale og felles for kommunene Hamar, Stange og Løten.


NB! Informasjon om vann og avløp

Du vil ikke finne kartlag som viser VA informasjon (vann- og avløpsledninger) i kartløsningen.
Bakgrunn for dette er sikkerhetsmessige vurderinger. Det vil bli gitt tilgang til denne informasjon til firma/virksomheter som trenger det i forhold til sin virksomhet.

For tilgang til VA-ledninger i kartet, eller mer informasjon om dette, ta kontakt med Teknisk drift .

Kart og innsynsløsninger

Hedmarken kart

Innsyn i kommunens kartdata 

Kartløsning med daglig oppdaterte kart, matrikkeldata og arealplaner, i tillegg til mange nyttige funksjoner. Tilrettelagt for nettleser Internet Explorer versjon 10 og 11. Fungerer ikke i Google Chrome. 

Plandialog PlanInnsyn

PlanDialog / PlanInnsyn

Kartløsning for innsyn i kommunens arealplaner med bestemmelser, samt mulighet for å gi direkte tilbakemelding til planer som er ute på høring.

>> Link til PlanDialog / PlanInnsyn

>> Les mer om Plandialog her

Hedmarken 3D

Kommunekart i 3D

Kartløsning som viser terreng og bygg tredimensjonalt. 

>> Link til Kommunekart i 3D

Hedmarken kartbestilling

Kjøp av digitale kartdata

Kartløsning for kjøp av digitale kartdata (basiskart og/eller arealplaner) leveres som sosi- eller dxf-fil.

>> Link til kjøp av digitale kartdata

Sykkelveg

Sykkelruteplanleggeren

Planlegg din egen sykkeltur eller hent anbefalte ruter. 

>> Link til sykkelruter

Kommunekart

Kommunekart app

Kommunekart.com er kommunens kartdata på alle plattformer: PC, Mac, mobiltelefon og nettbrett. Finnes også som egen gratis app, Kommunekart.

>> Mer informasjon om app`en


Se også: