Her finner du våre kart- og innsynsløsninger: 

Origo - en ny kart- og innsynsløsning

I løpet av senhøsten 2021 tar vi i bruk en ny tjeneste som framstiller alle typer geografisk informasjon.

Origo kart- og innsynsløsning


Arealplan.no - se mer informasjon i planregisteret

Denne løsningen gir deg innsyn i alle planer og formålet med områdene. Her kan du søke i både vedtatte planer og de som ligger til høring eller er planlagt. I høringsperioden kan du gi din uttalelse direkte i denne løsningen. 

Arealplan.no - klikk her for å gå til løsningen


Skolegrenser

Hvilken skole skal barnet ditt gå på? Det er barnets bostedsadresse som er utgangspunkt for skoletilhørighet, og i Løten er det Lund, Jønsrud, Østvang eller Ådalsbruk skolekrets. På dette kartet finner du oversikt over skolekretsene i Løten, og du kan søke opp adressen din og se hvilken skole barnet hører til. Før barnet skal begynne på skolen mottar foresatte et velkomstbrev fra skolen som barnet tilhører.

Skolekretser i Løten - klikk her for å komme til kartet


Eiendomsskatt sonekart

Hva du skal betale i eiendomsskatt avhenger blant annet av hvor bygningen ligger, hvilken sonefaktor det har. I vårt interaktive sonekart kan du søke opp adressen din og se hvilken sone det ligger i. 

Sonekart for eiendomsskatt - klikk for å se kartet her


Kjøp av digitale kartdata

Her kan du bestille kart og eiendomsdata, eierlister, bygningstegninger eNabovarsel med mer. Løsningen er til bruk for både bedrifter og private, og den samhandler med kommunens informasjon og ressurser. 

Digitale kartdata kan bestilles i løsningen e-Torg og i Infoland:

Bestill kartdata her (e-Torg) - klikk på linken

 

Infoland - klikk her for å komme til løsningen