Menighetsbladet for Løten kommer ut 4 ganger pr. år. Redaktør er kirkekontoret. Vi er veldig glade for alle bidrag som kommer inn! Har du noe på hjertet som kan deles i menighetsbladet, så ring kirkekontoret på tlf. 625 64064 eller send en mail til kirkekontoret@kirken-loten.no. Ønsker bedriften din å annonsere i bladet er det bare å ta kontakt.

Her kan du finne Løten menighetsblad som PDF-fil, samt Produksjonsplan for 2016.

August 2016: Les menighetsblad her Giroen ligger her

Mai 2016: Les menighetsblad her

Mars 2016: Les menighetsblad her 
(Pga rettelser i gudstjenestelista, side 8, legger vi oppdatert liste her)

Desember 2015: Les menighetsblad her

August 2015: Les menighetsblad her

Mai 2015: Les menighetsblad her

Mars 2015: Les menighetsblad her