Løten kirkekontor

Løten kirkekontor holder til i rådhuset Tingberg, Kildevegen 1 i Løten sentrum.
Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten.
Tlf:62 56 40 64
Se mer på Løten kirkelige fellesråd sine egne nettsider

Åpningstider:

Mandag - fredag kl 09:00-14:00.

 

Løten kirke og kapeller i Løten

Løten kirke

Adresse: Kirkevegen 6, 2340 Løten
Løten kirke er en middelalderkirke fra omkring år 1200.Løten kirke
Den ble bygd som en liten steinkirke nær det førkristne kultstedet Njardarhov, i dag Norderhaug. Kirken er utvidet og ombygget, først og fremst på 1800-tallet, og framstår i dag som en langkirke med kor og våpenhus i blandet stilart.

Løten kommune har ett sogn (en menighet).

Det er etablert kultursti i kirkebygda med 7 informasjonstavler om kulturminner og historiske steder i området. Bl a prestegården,
gravhauger, bygdeborgen, kirkestedet som kultursentrum og jernaldergraver.
Kulturstien er 4 km. Kirkestien i Løten

Gravkapellet

Løten kapell                  

Øst for kirken står et gravkapell som ble innviet den 1. januar 1916.Det er trolig tegnet av Henry Bucher (skjønt navnet er stavet Harry Bucker i jubileumsboken). Kapellet fikk orgel i 1953 og ble grundig restaurert i 1966. Da ble fondveggen dekorert med malerier av Anders R. Andersen.
I kapellet er det også treskurd skåret av Anders Busterud, og kapellet ble pusset opp utvendig i 1994 og sist i 2013.

 

Oppegård kapellOppegård kapell          

Oppegård kapell ligger langt inne i skogen i Løten kommune, et stykke sørøst for Rokosjøen. Det er et enetasjes trehus med kor som ble innviet til kirkebruk i 1886. Det har 70 sitteplasser. I likhet med Oset kapell ble kapellet ved Oppegård også brukt som skolestue til Oppegård skole stod ferdig i 1919. Huset har også fungert som samlingssted for grenda, og det ble restaurert i 1986. I Oppegård kan man ha både barnedåper og bryllup.

 

Oset kapellOset kapell                      

Oset kapell er omgitt av Rokosjøen camping på tre sider. Det er et enetasjes trehus som ligger på nordøstsiden av Rokosjøen i Løten kommune. Noen kilometer lenger sør ligger Rokoberget kirkeruin, men det er ikke snakk om en kontinuerlig tradisjon, for middelalderkirken ble nedlagt lenge før det nye kapellet ble tatt i bruk. Døpefonten som nå står i Oset kapell, sto i Løten kirke fram til 1873. Edvard Munch ble hastedøpt hjemme like etter at han ble født i desember 1863, men den 15. april 1864 ble dåpen stadfestet ved nettopp denne døpefonten, som da stod i Løten kirke. Det holdes gudstjenester og sangkvelder i Oppegård, og man kan også ha både dåp og vielser i kapellet.

 

Ådalsbruk kapellÅdalsbruk kapell              

Først på 90-tallet vedtok Løten kommune å bygge ny skole og barnehage på "Bruket". I nært samarbeid med Menighetsrådet ble det planlagt å bygge kapell med bruk av klasserom til kirkerom med kor som kunne lukkes av når det var skolevirksomhet i lokalet. Alterteppet i Ådalsbruk kapell tar oss tilbake til slutten av 1800-tallet og industrisamfunnet på Klevbakken. Rekrutteringen av arbeidere til Aadals Brug, og senere Klevfoss Papir og Cellulosefabrikk, førte med seg tilflyttere fra store deler av landet, samt Sverige. Et mangfold vokste fram, og rundt overgangen 18-1900-tallet var kristenlivet preget av frikirkelig virksomhet på Klevbakken, og etterhvert også andre kirkesamfunn. Alterteppet forteller historien om et industrisamfunn midt i jordbruket, og en ornamental bord inneholder logoene til Den norske kirke, Den evangelisk lutherske frikirke, Pinsevenner, Frelsesarmeen og Det norske misjonsselskap. Kapellet ble innviet i 1994, og det ble vigslet av biskop Rosemarie Köhn 19. januar i 1997.

 

Rokoberget kirkeruinRokoberget kirkeruin  

Dette er ruinen etter en kirke som i sin tid stod på et høydedrag sør for Rokosjøen i Løten kommune. Kirken er omtalt i et pavebrev fra 1254 og antas å ha vært valfartskirke en gang i tiden. Det antas at den forfalt etter reformasjonen. Ruinen ble gravet ut i 1906–07, da et uthus som stod på stedet, ble fjernet. Berget stikker opp i dagen inne i kirken, som det bare er fundamenter igjen av. Ruinen er inngjerdet, og det er satt opp ny klokkestøpul i 2015 og to informasjonstavler ved parkeringen.