Løten kirkekontor

Løten kirkekontor holder til i rådhuset Tingberg, Kildevegen 1 i Løten sentrum.
Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten.
Løten kirke har adresse Kirkevegen 6, 2340 Løten
Tlf: 62 56 40 64

Åpningstider:
Mandag - fredag kl 9.00-1400.

Se mer på Løten kirkelige fellesråd sine egne nettsider