Løten kirkekontor

Løten kirkekontor holder til i rådhuset Tingberg, Kildevegen 1 i Løten sentrum.
Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten.
Løten kirke har adresse Kirkevegen 10, 2340 Løten
Telefon: 62 56 40 64
Vakttelefon prest: 976 27 375

Epost til kirkeverge: 
lars.linholt@kirken-loten.no

Bilder fra Løten kirke

   Illustrasjonsbilde Løten kirke. Foto: Andrès L. Aliciasson Illustrasjonsbilde Løten kirke. Foto: Andrès L. Aliciasson  Illustrasjonsbilde Løten kirke. Foto: Andrès L. Aliciasson

Åpningstider:
Mandag - fredag kl 9.00-1400.

Kirkevergen i Løten på Facebook Kirkevergen i Løten på Facebook


Kirkeverge

Lars Linholt er kirkeverge i Løten - kontoret er åpent daglig fra kl. 9.00 - 14.00.
Tlf. 62 56 40 64, epost: lars.linholt@kirken-loten.no
Velkommen innom for en prat og en kopp kaffe!
Her finner du oversikt over alle ansatte


Prestekontorene er åpne tirsdag - fredag

Påmelding til ulike trosopplæringstiltak

Nå skal det være mulig å melde seg på via nett til de ulike trosopplæringstiltakene i området vårt.
Gå inn på linkene til venstre og meld på til de tiltakene dere ønsker å delta på.


Babysang

Velkommen til babysang samlinger for de mellom 3-12 måneder gamle!
Oppstart er i uke 11 i 2017.

Mandager kl. 9.30 i Ottestad kapell, 3 - 7 mnd.
Fredager kl. 9.30 i Romedal kapell, 8 - 12 mnd.
Felles avslutning onsdag 10. mai kl. 11.00

Kontakt: Ranya - rsk@stange.kirken.no


Konfirmant

Her finner du mer informasjon og mulighet for påmelding: Link til vår side om konfirmasjon 


Andre tjenester

Gudstjenester, dåp, vigsel, begravelser / bisettelser og sjelesorg (samtale med prest).
Dersom du ønsker kopi av en dåpsattest, en vigselsattest eller opplysninger i forbindelse med slektsgransking, vennligst ta kontakt med kirkekontoret.


Menighetspleien

Aktiviteter: Sommertur, arrangement for beboerne på Helsetunet, kirkekaffe på Roko, juletrefest for eldre, og lignende.
Styret: 
Astrid Søsveen,  Anne Lise Rønningen, Henning Winge, Rolly Jorunn Roche,  Lorang Stensby og Inger Hagen. Vara: Arvid Hagen og Gerd Bråthen.


Gudstjenestereformen:

Vedtak om lokal grunnordning i menighetsråd 12. juni 2012 les her.
Struktur for hovedgudstjenester les her.