Velkommen til Løten


Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Ansatte i kirken

 

Sogneprest Torbjørn Granerud
torbjorn.granerud@kirken-loten.no
62 56 40 65/
906 21 246
Seniorprest Henning Winge
Henning.Winge@kirken-loten.no
62 56 40 66/ 
997 23 148

Kirkeverge Lars Linholt
Lars.Linholt@kirken-loten.no
 

625 64 064/
92482990
 

Kirketjener Even Norderhaug
kirketjenerloten@yahoo.no
970 24 829
Kirketjener Tore Lundby
kirketjenerloten@yahoo.no
970 24 829
Organist Nelson C. Lee
ncleeno@yahoo.no
995 84 866
Kirketjener Oset kapell Bjørg Hagen 951 11 350
Kirketjener Lorang Stensby Ådalsbruk kapell og Roko 480 73 560
Kirketjener Oppegård kapell Arne Egil Stensåsen, ute 988 94 939
Trosopplæring Ranya Staangstad Karlsen
rsk@stange.kirken.no
932 99 499
Sist endret: 18.11.2016
|
|
|