Illustrasjonsbilde dåpDåp i Løten sokn

Hvor kan barnet døpes?


I Løten sokn kan du be om å få ha dåp i Løten kirke, Oset kapell, Oppegård kapell, Ådalsbruk kapell eller på Rokoberget.

Når kan barnet døpes?


I menighetsbladet, og her på hjemmesidene, har vi en oversikt over gudstjenester, og der kan dere se når og hvor det er gudstjenester i Løten sokn. Dere kan også ta direkte kontakt med kirkekontoret på telefon 62 56 40 64 /402 35 080 og få mer informasjon om gudtjenestene der.

Melding om dåp


Melding om dåp fylles ut og sendes til kirkekontoret på e-post
kirkekontoret@kirken-loten.no.
Kirkekontoret sender ut fadderhilsen til fadderne som er oppgitt her, og det er derfor viktig at adressen til fadderne er riktig.

Dåpsgudstjenesten


En dåpsgudstjeneste åpner gjerne med at dåpsbarn og faddere går i prosesjon inn i kirken, opp midtgangen. Her kan det være en annen enn fadder som bærer barnet. Har dere spesielle ønsker om dåpssalme kan dere ta opp dette i dåpssamtalen med presten i forkant av barnedåpen. Det er alltid hyggelig når noen fra dåpsfølge ønsker å være med på tekstlesing under gudstjenesten. Dette kan dere også ta opp med presten i dåpssamtalen.
Liturgien for dåpshandlingen kan dere se her.

Faddere


Til hjelp med den kristne oppdragelsen skal dere som foreldre velge faddere. Som faddere kan bare velges personer som er medlemmer av Den Norske Kirke, eller andre kristne trossamfunn som er positive til barnedåpen. Fadderen er vitne om at barnet er døpt, og de lover å be for barnet og å hjelpe til med å oppdra barnet til kristent liv. Faddere må være fylt 15 år. Ved dåpen skal barnet ha minimum 2, høyst 6 faddere.

Her finner dere en veiledning for dåp i Løten.
Les mer om dåp på Kirken.no