Velkommen til Løten


Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Menighetsrådet

For perioden 2015-2019 er følgende valgt inn som medlemmer i Løten Menighetsråd:

Bakerst fra høyre: Mona Myrvang Nygård (leder), Åse Elisabeth Krogsrud, Henny Kildahl, Ruth Hoel, Anne-Gry Villumstad, Liv-Karin Skjærstad (5.vara), Astrid Synnøve Søsveen (3.vara), Kristin Toven (sekretær)
Foran fra høyre: Per Olav Lund, Paul Kristian Svevad (nestleder), Henning Winge, Rolv Olsen (2.vara), Arne Flagstad (1.vara)
Ikke tilstede da bildet ble tatt:Toril Hafslund Fossum og Herman T. Bjørklund (4.vara)

1. vara blir innkalt til alle møter. I tillegg møter sokneprest Henning Winge og kirkeverge Kristin Toven. De øvrige varamedlemmene: Rolv Olsen, Astrid Synnøve Søsveen. Herman T. Bjørklund og Liv Karin Skjærstad får tilsendt sakspapirer. Alle møter er åpne.

Sokneprest Henning Winge sitter også i fellesrådet.
Kommunens representant i fellesrådet er Jørn Arild Flata med vara Marthe Larsen Tønseth.

Kontaktperson:
Leder Mona Myrvang Nygård (917 46 722)
eller kirkeverge Lars Linholt (62 56 40 64/ 92482990).

Innkallinger og referat

Sist endret: 18.11.2016
|
|
|