Kommunestyret vedtok i møte den 06.04.2016 en revison av kommuneplanens arealdel.
Planen omfatter hele kommunen.

Bilde av kommuneplanens arealdel (klikk på bildet for å forstørre)To områder/forhold ved Ånestad er unntatt rettsvirkning på grunn av innsigelser fra Fylkesmannen i Hedmark og Statens vegvesen Region Øst:
Dette gjelder områdene N1 og N2, som skal viderebehandles av fylkesmannen/departementet.

Dokumenter: 

Vedtatt plankart kan sees her (liten filstørrelse 1,2 mb)
Vedtatt plankart kan sees her (stor filstørrelse 6,3 mb)
Vedtatte planbestemmelser kan sees her
Her kan du se alle dokumentene til saken (møtekalender 06.04.2016)