Kommuneplanens samfunnsdel er det overordnede styringsdokumentet for Løten kommune og  skal være styrende for kommunens øvrige planer og virksomhet. Den bygger på vedtatt planstrategi og planprogram og ivaretar både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser og oppgaver.

Formålet med planarbeidet har vært å utarbeide en oppdatert plan som danner grunnlaget for hvordan kommunen skal møte framtiden og som viser veien til en bærekraftig og ønsket samfunnsutvikling.


Her kan du lese samfunnsplanen

Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2030 Høringsutkast leser du her.

Papirutgave for gjennomsyn er tilgjengelig på Servicekontoret på Tingberg og Løten bibliotek.

Illustrasjonsbilde (foto: Fredrik Garshol)


Vil du gi en merknad eller innspill til planen?

Eventuelle merknader til planen bes sendes skriftlig til post@loten.kommune.noeller Løten kommune, Postboks 113, 2341 Løten innen 14. mars 2019.

Er det behov for ytterligere informasjon, kontakt oss på telefon 62 56 40 00, eller e-post: post@loten.kommune.no