Deltakere på folkemøte om kommuneplanens samfunnsdel

28. november inviterte Løten kommune innbyggerne til åpent folkemøte for å få innspill til kommuneplanens samfunnsdel.

Rådmann Tollef Imsdalen startet kvelden med å fortelle hva en kommuneplan er og hvordan planarbeidet foregår.Kommunalsjef Inger Torun Holmgren og rådmann Tollef Imsdalen sammen med virksomhetsleder Bente Hagen (t.v.)
Han la også fram undersøkelser gjort av Telemarksforskning angående Løtens attraktivitet for innbyggere, besøkende og næringsliv. Telemarksforskning viser blant annet at Løtens næringsattraktivitet har vært økende siden 2011. 


Gjestebud

Kommunen har tidligere i år oppfordret innbyggere til å melde seg til gjestebud. Dette går ut på at en vert inviterer venner og kjente hjem til seg for å snakke om et konkret tema. Sju gjestebud med til sammen 50 deltakere ble gjennomført i sommer og noen av svarene herfra ble presentert på folkemøtet.

Blant forslagene kan vi nevne:

badeland på Rokosjøen, Munch-statue, «besteforeldre-pool» til unger og jobbsentral for flyktninger. 

Ideer fra de unge

Varaordfører i Barn- og unges kommunestyre, Isak Formoe (15 år) gjorde inntrykk på forsamlingen da hanIsak Formoe fra Barn og unges kommunestyre i samtale med ordfører Bente Elin Lilleøkseth presenterte ideene fra de unge. De ønsker seg blant annet buss til Budor, benker i sentrum og parkløp i Løten på lørdager. 

Gruppearbeid

Etter ei pause med kortreist Løten-tapas fra Nærstasjonen delte deltakerne seg inn i grupper og jobbet med følgende seks temaer: frivillighet, Løten sentrum, barn og unge, folkehelse, bolyst og trivsel og kultur og rekreasjon. Engasjementet var stort og ideene mange.

Blant ideene kan vi nevne: forskjønning i sentrum, ulike produkter knyttet til Munch, sol (belysning) over lekeplassen i sentrum, hyttebygging på Savalsetra osv. Alle ideene vil legges ut her så fort de er renskrevet. 

Se også:

 

Mer om kommuneplanens samfunnsdel finner du her