>> Les kommuneplanens samfunnsdel 2005-2016 her


Om arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel

(Hentet fra forordet)

" Løten kommune har i løpet av 2004 gjennomført en kommuneplanprosess som også har hatt til hensikt å fungere som en omstillings- og utviklingsstrategi for kommunen.

Prosjektet har vært ledet av ei politisk styringsgruppe. Denne opprettet en politisk prosjektgruppe som skulle utvikle forslag til visjon og hovedmål for kommunen. I tillegg opprettet rådmannen seks administrative delprosjekter, alle ledet av ledere fra rådmannens ledergruppe.

Tillitsvalgte og ansatte har vært bredt representert i alle delprosjekter og i prosjektets styringsgruppe. Innholdet i dette plandokumentet er i hovedsak basert på delprosjektenes arbeid og rapporter.

Planen ble vedtatt i kommunestyret 25.05.2005, der den separate arealplanen også ble endelig vedtatt.
Arbeidet med kommuneplanen har vært et godt lagarbeid.

Vi håper flest mulig løtensokninger vil være med på laget når planene nå skal iverksettes."