Nødnummer: Brann: 110Politi: 112Ambulanse: 113


Informasjon om koronavirus (COVID-19)


Legevakt

Nasjonalt legevaktnummer: tlf. 116 117
Legevakt for Løten er på Hamar sykehus. Telefonen er døgnbemannet, legebemannet utenom kontortid.


Barnevernvakta

Interkommunal barnevernvakt, med tilhold i Brumunddal. Ring tlf. 404 04 015
Alarmtelefon for barn og unge: Ring tlf. 116 111


Tannlegevakt

Får du ikke tak i tannlege, ta kontakt med Hedmarken Tannlegevakt: Tlf. 62 53 19 00 (eller legevakta).
Hedmarken tannlegevakt er en offentlig tannklinikk, som også har døgnvakt i helger og helligdager. 


Vakttelefon for veg, vann og avløp:

Vakttelefon veg, vann og avløp, Løten kommune: tlf. 951 54 466

Bli varslet!

Registrer telefonnummeret ditt på varslemeg.no så får du sms fra oss om vannlekasje og lignende der du bor.


Krisetelefon helse: 

Kontaktnummer til kommunen ved kriser:tlf. 904 74 982

  • Hverdager kl. 8.00-15.30 bemannes telefonen av Rus og psykisk helseteam (ROP-team) 
  • Kl. 15.30-8.00 på hverdager bemannes telefonen av hjemmebasert omsorg.
  • I helger og helligdager bemannes telefonen av Interkommunalt kriseteam.


Interkommunalt kriseteam: 

Løten kommune er del av Interkommunalt kriseteam, som gir støtte ved ulykker og alvorlige kriser.
Dette er et samarbeid mellom Løten, Hamar, Stange og Ringsaker kommune. 

Helgeberedskap: Fredag kl. 16.00 - mandag kl. 08.00, samt helligdager.
Tlf. 952 41 155


Krisesenter

Hamar interkommunale krisesenter er et gratis døgnåpent akuttsenter. Senteret gir krisesentertilbud til innbyggerne i Hamar, Ringsaker, Løten, Stange, Elverum, Engerdal, Våler, Trysil og Åmot kommune. 

Krisesenteret er døgnåpent. De arbeider etter prinsippet brukermedvirkning, er med i samarbeidsmøter på senteret og følger ved behov til ulike hjelpeinstanser i hjemkommunene. Senteret er et lavterskeltilbud og man trenger ikke henvising fra lege eller andre for å få hjelp.

Se også nettstedet https://dinutvei.no - en portal ved vold og overgrep i nære relasjoner.


Teknisk, miljø og Forsvaret:

  • Vakttelefon veg, vann og avløp, Løten kommune: tlf. 951 54 466.
  • Fallvilt - ved påkjørsler av dyr langs veg og jernbane har alle som kjører på dyr plikt til å melde fra. Ring Politiet tlf 02800 eller tlf 112.
  • Fallviltgruppa: tlf 948 87 550.
  • Kontaktperson i kommunen: Tlf. 62 56 40 46.
  • Forsvarets øvelser finner du på Østerdalen garnison sin varslingsside: www.forsvaret.no/osterdalen 


Andre nyttige nettsteder og telefonnummer: