Nødnummer: Tlf. 110 (Brann), 112 (Politi), 113 (Ambulanse).

>> Tilfluktsrom (klikk her for oversikt)

>> Lensmann/ politikontakt i Løten


Legevakt

Nasjonalt legevaktnummer: tlf. 116 117
(Legevakt på Hamar sykehus)
Telefonen er døgnbemannet, legebemannet utenom kontortid.


Krise VVA:

Vakttelefon veg, vann og avløp, Løten kommune: tlf. 951 54 466


Krisetelefon (helse): 

Kontaktnummer til kommunen ved kriser:tlf. 904 74 982

 • Hverdager kl. 8.00-15.30 bemannes telefonen av Rus og psykisk helseteam (ROP-team) 
 • Kl. 15.30-8.00 på hverdager bemannes telefonen av hjemmebasert omsorg.
 • I helger og helligdager bemannes telefonen av Interkommunalt kriseteam.


Interkommunalt kriseteam: 

Løten kommune er del av Interkommunalt kriseteam, som gir støtte ved ulykker og alvorlige kriser.
Dette er et samarbeid mellom Løten, Hamar, Stange og Ringsaker kommune. 

Helgeberedskap: Fredag kl. 16.00 - mandag kl. 08.00, samt helligdager.
Tlf. 952 41 155


Krisesenter: 

Hamar interkommunale krisesenter er et gratis døgnåpent akuttsenter for innbyggerne i Løten, Hamar, Ringsaker, Stange, Elverum, Engerdal, Våler, Trysil og Åmot kommune. 

 • Krisesenteret skal tilby hjelp primært til kvinner, menn og barn som har vært utsatt for overgrep og vold i nære relasjoner.
 • Krisesenteret skal forebygge, synliggjøre og bekjempe vold i nære relasjoner.

Krisesenteret er et lavterskeltilbud og tilbyr:

 • et beskyttet botilbud og oppfølging til kvinner, menn og barn
 • samtaletilbud til kvinner, menn og barn
 • et tilrettelagt senter for funksjonshemmede og eldre

Se mer informasjon om krisesenteret på deres hjemmesider:
>> http://www.hamar-krisesenter.no/

Adresse: Kronborgveien 23, 2318 Hamar
Tlf. 62 56 18 30 


Teknisk, miljø og Forsvaret:

 • Vakttelefon veg, vann og avløp, Løten kommune: tlf. 951 54 466.
 • Fallvilt - ved påkjørsler av dyr langs veg og jernbane har alle som kjører på dyr plikt til å melde fra. Ring Politiet tlf 02800 eller tlf 112.
 • Fallviltgruppa: tlf 948 87 550.
 • Kontaktperson i kommunen: Tlf. 62 56 40 46.
 • Forsvarets øvelser finner du på Østerdalen garnison sin varslingsside: www.forsvaret.no/osterdalen 


Andre nyttige nettsteder og telefonnummer: