Brann: 110Nødnummer: 110
Hedmarken Brannvesen:
400 07 999

Politi: 112Nødnummer: 112
Politi: 02800
 

Ambulanse: 113Nødnummer: 113
Legevakt:
116 117

Alarmtelefon barn og unge: 116 111Alarmtelefon for barn og unge: 116 111 (Gratis)

 

Legevakt: 116 117