Kontaktinformasjon

Folkehelseinstituttet informasjonstelefon:

815 55 015 (hverdager kl. 8-18 og helg kl. 10-16)

Servicekontoret:

62 56 40 00 (hverdager kl. 10-14)

Alarmtelefon for barn og unge:

116 111 (hele døgnet)

Legevakt:

116 117

Øyeblikkelig hjelp:

113

Barnevernvakta:

404 04 015

Legene i Løten