Nytt coronavirus (covid-19) har forårsaket et virusutbrudd i Kina, men det er ikke registrert tilfeller av smitte i Norge.

Vi oppfordrer til å følge med på Folkehelseinstituttets nettsider for å holde seg oppdatert på informasjon.

Det viktigste i Norge nå vil være å oppdage mulige sykdomstilfeller tidlig, teste dem og isolere dem hjemme, eller på sykehus hvis behov.

Risiko for smitte er til stede hvis du har oppholdt deg i et område med smitte eller vært i kontakt med personer med bekreftet infeksjon.


Kontakt fastlege eller legevakt per telefon om du har mistanke

Personer som har mistanke om å være smittet, skal holde seg hjemme og kontakte fastlege eller legevakt pr telefon. Hvis du har spørsmål rundt eventuell smitte, ta kontakt med fastlege.

Løten kommune har kontakt med Fylkesmannen i Innlandet og følger med på Helsedirektoratets informasjon. Kommunen har beredskapsplaner og rutiner for å håndtere eventuelle tilfeller hos oss.


Forebygg smitte med god hygiene

Det er ikke registrert noen tilfeller av Koronaviruset (covid-19) i Norge. Men vi oppfordrer allikevel alle til å være ekstra påpasselig med hensyn til hygiene – for å stoppe smitte generelt.
Her er noen gode råd fra Folkehelseinstituttet:

For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken.

God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

Vi oppfordrer til å henge opp plakater der folk ferdes. Trenger du plakater til å henge opp der du jobber/ ferdes?


Informasjon fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet: