Status for smitte i Løten:

Antall smittede siden pandemien startet: 35.

Siste nytt:

Kommununeoverlegen fraråder reiser ut av regionen og besøk fra personer som bor i andre regioner (13.11.2020)


Løten kommune følger de nasjonale tiltakene.

Nasjonale tiltak fra 6. november:

 • Unge og voksne som har vært en situasjon der det har vært vanskelig å holde minst én meters avstand, bør holde minst to meter avstand når de besøker personer i risikogruppene.

 • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler, og 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter.

 • Innendørs kan det fortsatt være inntil 200 personer på arrangementer der alle i publikum sitter i fastmonterte seter. 

 • Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som anses nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt.

 • Det innføres nasjonal skjenkestopp kl. 24. Nye gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22. Dette gjøres gjeldende fra midnatt natt til lørdag 7. november.

 • Utenlandske reisende til Norge må fremvise negativ covid-19-test før innreise til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreise. Dette iverksettes fra midnatt natt til mandag 9. november.

 • Personer som kommer uten fast bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge, må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i en periode på ti dager. Perioden kan blir redusert når effekten av negativ test før innreise og tester tatt i Norge blir vurdert nærmere.


Nasjonale tiltak fra 28. oktober:

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.

 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskole-kohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.

 • Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

 • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.

 • Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Se pressemelding fra Regjeringen med alle tiltakene fra 5. november

Alle smittevernråd finner du her: Helsenorge.no om Koronavirus


Besøk ved helseinstitusjoner m.v.


Reiseråd

Folkehelseinstituttet oppdaterer reiserådene jevnlig, så vi oppfordrer til å følge deres nettsider:


Koronatesting 

Alle som mistenker at de er smittet av covid-19, få teste seg uten vurdering av lege. I Hamarregionen kan disse gruppene testes ved å bestille time. 

 • Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
 • Alle som kan ha blitt smittet med covid-19, enten som nærkontakt eller etter opphold siste 10 dager i land med høy forekomst

Andre grupper kan testes etter vurdering av lege.

Eller du kan ringe tlf. 477 70 075  kl. 09:00-15:00 (pause kl. 11:30-12:15) alle dager.Her ser du mer om hvordan testing og svar skjer


Arrangement:

Arrangement skal ikke godkjennes av kommuneoverlegen. Det er den enkelte arrangørs ansvar å sette seg inn i, og følge, gjeldende smittervernregler. Kommunen kan bistå med råd eller hvis du ikke finner svaret på det du lurer på på fhi.no eller helsenorge.no 


Kultur og idrett: 

 

Nyttige lenker:

Illustrasjon (kred: Randaberg kommune)
Illustrasjon (kred: Randaberg kommune)