Status for smitte i Løten:

Antall smittede totalt

Sist oppdatert

Antall ved forrige oppdatering

Tidspunkt for forrige oppdatering

Nye siden 01.01.21

7704.03.21,
kl 18.30
7703.03.21,
kl 18.30
7

27. og 28. februar og 1. mars meldes det om totalt 3 nytt smittetilfeller i Løten. Siste tilfelle før dette var 14. januar.

Vaksinering pågår. For tiden vaksineres helsepersonell og aldergruppen 75 til 84 år.

Registrer deg i vaksinekø her. 

Hevet risikonivå for smitte i Hamarregionen. Les mer her. 

Nye nasjonale tiltak fra 23. februar. Les mer her. 


Vaksineinformasjon


Vaksinering


Testing

Reise

Lokale tiltak

Nasjonale tiltakArrangement

Kultur og idrett

Nyheter og pressemeldingerLøten helsetun

 Nasjonale tiltak 

Les anbefalinger for vinterferien her. 

Anbefalinger 

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.
 • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands.
 • Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 200, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det (nytt).
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling. (nytt).
 • Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball. Det anbefales fortsatt utsatt for å begrense mobilitet og sosial kontakt.

Høyere utdanning

 • Studenter kan være fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smittevernråd (nytt).
 • Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, men undervisning i mindre grupper kan gjennomføres dersom det organiseres på en smittevernfaglig forsvarlig måte (nytt).
 • Åpning av campus inkluderer også tilgang til lesesaler og bibliotek med smitteverntiltak (nytt).
   

Regler

Private sammenkomster og arrangement:

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses. Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenfor eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale.
 • Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangementer for barn som samler deltakere fra samme kommune (nytt).
 • Maks 100 personer på andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer x 3 kohorter hvis de sitter i faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette (nytt).
 • Det tydeliggjøres i regelverket at medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende regnes som arrangementer (nytt).

Uteliv og serveringssteder

 • Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00 (nytt).
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).

Les mer på regjeringens nettsider

 

Lokale tiltak 

Nasjonale tiltak gjelder. 

Pressemelding fra Samfunnsmedisinsk enhet om vinterferien. 

 

Løten helsetun

Selv om alle beboerne på Løten helsetun nå er vaksinert, så er det fortsatt restriksjoner på besøk. Dette skyldes at et fåtall ellers i samfunnet er vaksinert.

Virksomhetsleder Ann Kristin Engen ved Løten helsetun takker de pårørende for all tålmodighet og håper det snart blir mulig å møtes som før igjen.

I tråd med de nasjonale anbefalingene er dette de gjeldende besøksrutinene ved helsetunet:

 • Besøk avtales i forkant, da sykehjemmet fortsatt er ansvarlige for å ha oversikt over hvem som har vært på besøk, dette på grunn av en eventuell smittesporing.
 • Besøkende må fortsatt være nøye med håndhygiene, holde minimum 1 meter avstand og ikke komme dersom man har symptomer.
 • Gaver og blomster kan mottas.
 • Vi ønsker fortsatt at besøkende gir beskjed dersom de får symptomer/blir syke i løpet av de første dagene etter besøket.
 • Dersom både pasienten og den som kommer på besøk er vaksinerte, kan de ha fysisk kontakt. Den besøkende må allikevel holde minimum 1 meter avstand til ansatte og andre beboere. Dette på grunn av usikkerheten rundt smittespredning fra vaksinerte.
 • Vaksinerte beboere kan ha nærkontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende - de samme over tid.
 • Løten helsetun ber om at pårørende utenfra vår region har forsterkede smitteverntiltak som munnbind og 2 meter avstand. Ta gjerne kontakt for å avklare detaljer før besøk. 

 

Reiseråd

Folkehelseinstituttet oppdaterer reiserådene jevnlig, så vi oppfordrer til å følge deres nettsider:


Koronatesting 

Alle som mistenker at de er smittet av covid-19, få teste seg uten vurdering av lege. I Hamarregionen kan disse gruppene testes ved å bestille time. 

 • Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
 • Alle som kan ha blitt smittet med covid-19, enten som nærkontakt eller etter opphold siste 10 dager i land med høy forekomst

Andre grupper kan testes etter vurdering av lege.

Eller du kan ringe tlf. 477 70 075  kl. 09:00-15:00 (pause kl. 11:30-12:15) alle dager.
Her ser du mer om testing og svar på test


Arrangement:

Arrangement skal ikke godkjennes av kommuneoverlegen. Det er den enkelte arrangørs ansvar å sette seg inn i, og følge, gjeldende smittervernregler. Kommunen kan bistå med råd eller hvis du ikke finner svaret på det du lurer på på fhi.no eller helsenorge.no 


Kultur og idrett: 

 

Nyttige lenker:

Billboard Korona
Billboard Korona