Nasjonale tiltak fra 15, desember 

 

 

 Nasjonale/lokale tiltak  Har du symptomer?  Har du testet positivt?   Koronatest  Er du nærkontakt?  Koronavaksine

 

Hold smitten nede

Hold smitten nede! Vær hjemme når du er syk, test deg ved symptomer, fortsett med god håndhygiene, unngå håndhilsing, og ta vaksine! Det anbefales å bruke når det ikke er mulig å holde avstand.

 

Vi rapporterer ikke lenger daglige smittetall

Majoriteten av personer med høy risiko for alvorlig sykdom er vaksinert og beskyttet. I vår risikovurdering fremover har derfor antall smittetilfeller mindre betydning. Vi legger i stedet mer vekt på i hvilke grupper smitten forekommer, om det er kjente smitteveier og at kapasiteten i helsetjenesten i kommunen opprettholdes, herunder kapasiteten til testing og smittesporing.      
 

Informasjon fra nasjonale helsemyndigher