Han er til stede i Løten hver uke, men tidspunkt varierer.Politikontakt Jan Kampenhøy

Ta derfor kontakt på forhånd for å gjøre avtale. 

Han kontaktes på Politiets tlf 62 53 90 00

Hans hovedoppgaver er forebyggende arbeid og tett kontakt med kommunens SLT-ordning.


Henvendelser om sivilrettslige saker gjøres til namsmannen, Parkgata 54, Hamar eller på Politiets tlf. 62 53 90 00.


Se også politiet.no

Politiet er forøvrig å treffe på tlf. 02800
Nødnummer: 112