Om du har behov for å komme i kontakt med ham utenom disse dagene, ta kontakt via Lensmann Jan Kampenhøy

Politiets tlfnr: 62 53 90 00

Når det gjelder sivilrettslige saker (namsmann) går disse fortsatt til Stange, på Politiets tlfnr.

Han vil ha vanlige lensmannsoppgaver som anmeldelser, forebyggende arbeid og tett samarbeid med SLT-koordinator.

Se også  www.politi.no

Politiet er forøvrig å treffe på tlf. 02800
Nødnummer: 112