Løten kommune deler hvert år ut en påskjønnelse for idrettsutøvere fra Løten som har oppnådd medaljeplasseringer i nasjonale og internasjonale mesterskap. Her finner du retningslinjene for ordningen.
 

Årlig arrangement for idrettsutøvere i Løten

I kommunestyret den 26.11.2008, sak nr.84/08 ble det vedtatt at ordføreren gis fullmakt til å arrangere en sammenkomst for idrettsutøvere fra Løten som har oppnådd medaljeplasseringer i nasjonale og internasjonale mesterskap.

Det er utarbeidet følgende retningslinjer for arrangementet

  • Med idrett menes de lag som er medlemmer i Norges idrettsforbund og/eller Norges olympiske komitè, samt skyttermiljøene i Løten (Løiten skytterlag, Løiten jeger- og fiskerforening og Quantrill Raiders).
  • Påskjønnelsen gjelder for medaljer tatt i junior-, senior- eller veteranmesterskap foregående kalenderår. Konkurransen må ha tittelen XX-mesterskap (Norges mesterskap, nordisk mesterskap, Europamesterskap, verdensmesterskap eller Olymiske leker).                         
    For medaljer tatt i NM gjelder kun gullmedaljer.
  • Med idrettsutøvere fra Løten menes de med folkeregisteradresse i Løten den 1.1 eller den 31.12 i det aktuelle året.
  • Medlemmer i lag i andre kommuner, som har bostedsadresse Løten, faller inn under kriteriene.
  • Medlemmer i Løten lag, men som ikke har bostedsadresse i Løten, faller ikke inn under kriteriene.
  • Påskjønnelsen består av et samvær med underholdning og bevertning, samt en ”Løtengave”, blomster og en gavesjekk til hver medaljevinner på kr.1.000.


Løten, 27.3.2009
Revidert Løten, 09.12.2016