Vinter på Budor!

Velkommen til Løten
Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen! 

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Leie av lokaler og arenaer

Løten kommune benytter et web-basert bookingsystem for leie av idrettshaller, gymsaler, baner og møterom/kino. 
Leie av disse lokalene ligger fast inne for et år av gangen. Utenom de faste tidene er det mulig å leie tidspunkt for enkeltarrangementer eller treninger.

Se også:

Benytt vårt bookingsystem.

Priser på leie her (disse reguleres fra 1. januar hvert år)

Tjenestebeskrivelse for leie av lokaler og arenaer


Haller og gymsaler

Lag og foreninger, evt. privatpersoner, kan booke såkalt ”tilfeldig leie” når tidspunkter er ledige. Med tilfeldig leie menes leie av enkeltdager eller gjentakende leie over et kortere tidsrom.
NB: For bruk av trampett må leietaker ha gjennomført sikringskurs i regi av Norges Gymnastikk- og turnforbund. Leietaker må være forberedt på å fremlegge bevis på dette. 
Det må påregnes en saksbehandlingstid på inntil 7 dager ved forespørsel om tilfeldig leie.  

Fast leie gjennom hele året (skoleåret)
Fast leie av haller og gymsaler, dvs. gjentakende leie over et lengre tidsrom, skjer gjennom årlig fordeling, som har søknadsfrist 1. april.

Se hvordan du søker om dette her:
Utleie av haller og gymsaler - fast leie: Søknadsfrist: 1. april (klikk her)


Løten Idrettspark

Hovedbanen og kunstgressbanen i Løten Idrettspark leies ut via Løten kommune i tidsrommet 1. april - 30. september hvert år (med forbehold om at vær og baneforhold tillater bruk).
For leie av kunstgressbanen i perioden 1. oktober - 30. mars, kontakt Løten Fotballklubb.


Booking på web:

Finn ledige tidspunkt og oversikt over leie her:
Løten kommunes bookingsystem

 Systemet er delt inn i tre kategorier:

  • Fotballbaner (kunstgressbanen)
  • Idrettshaller (Løtenhallen, Basishallen og gymsaler)
  • Møte/samlingslokaler (Løten kino og møterommene i Løtenhallen)

Slik gjør du:
De ledige feltene er merket med hvitt, og ved å klikke på disse kommer det opp et registreringsskjema til utfylling. Dere mottar svar pr. e-post når forespørselen er behandlet. Fakturering skjer i etterkant.


Nøkler

Nøkler til gymsalene på Lund, Jønsrud og Ådalsbruk skole kan kvitteres ut på servicekontoret på Tingberg,
tlf: 62 56 40 00 (åpent alle hverdager kl. 8-15.00).
For nøkkelkort til Østvang skole, ta kontakt med fagarbeider Ole Anders Stensåsen, tlf. 62 56 42 65, e-post: ole.anders.stensasen@loten.kommune.no
For nøkkelkort til Løtenhallen/basishallen, ta kontakt med vaktmester Ove Østborg, tlf. 62 56 40 97, e-post: ove.ostborg@loten.kommune.no 

Leie Løtenhallen/ basishallen i helger
NB:
Ved helgeleie av Løtenhallen/basishallen bes leietaker kontakte vaktmester i god tid og senest torsdag kl. 15.00.

 

Bilder av haller
Basishallen (klikk for større) Løtenhallen Løtenhallen klatrevegg Løtenhallen og basishallen

 

Sist endret: 05.01.2017
|
|
|