Slik booker du

Vi benytter bookingsystemet BookUp og all utleie vil foregå gjennom det. Alle kan selv administerer sine leieavtaler i dette systemet. Før du setter i gang anbefeles det å lese veilederen for hvordan bruke systemet.  


Priser


Leie av Løten kino

Lag og foreninger kan booke såkalt ”tilfeldig leie” når tidspunkter er ledige. Med tilfeldig leie menes leie av enkeltdager eller gjentakende leie over et kortere tidsrom.
Nøkkelkort: Kontakt med servicekontoret (man - fre kl. 10:00-14:00) 

Fast leie gjennom hele året (skoleåret)
Fast leie, dvs. gjentakende leie over et lengre tidsrom, skjer gjennom årlig fordeling, som har søknadsfrist 1. mai.


Fast leie gjennom hele året (skoleåret)

Fast leie av haller og gymsaler, dvs. gjentakende leie over et lengre tidsrom, skjer gjennom årlig fordeling, som har søknadsfrist 1. april. 


Leie av Løten Idrettspark

Hovedbanen og kunstgressbanen i Løten Idrettspark leies ut via Løten kommune i tidsrommet 1. april - 30. september hvert år (med forbehold om at vær og baneforhold tillater bruk). 

For leie av kunstgressbanen i perioden 1. oktober - 30. mars:


Ungdommens hus

Foreninger, bedrifter og privatpersoner kan leie Ungdommens hus til alkoholfri arrangementer, møter eller lignende.


Nøkler

Lund og Ådalsbruk skole
Nøkler til gymsalene på Lund og Ådalsbruk skole kan kvitteres ut på servicekontoret på Tingberg,
tlf: 62 56 40 00 (åpent alle hverdager kl. 08:00-15:00).

Jønsrud skole
For nøkkelkort til Jønsrud skole, ta kontakt med fagarbeider Frank Engebakken, tlf. 977 60 025/62 56 42 85, e-post: frank.engebakken@loten.kommune.no (man - fre kl. 08.00 - 15.00)


Østvang skole
For nøkkelkort til Østvang skole, ta kontakt med fagarbeider Ole Anders Stensåsen, tlf. 970 13 179 / 62 56 42 65, e-post: ole.anders.stensasen@loten.kommune.no (man - fre kl. 08.00 - 15.00)


Løtenhallen og basishallen
For nøkkelkort til Løtenhallen / Basishallen: Kontakt vaktmester Ove Østborg, tlf. 913 18 677 / 62 56 40 97, e-post: ove.ostborg@loten.kommune.no (man - fre kl. 08.00 - 15.00)