Booking på web:

HER KAN DU BOOKE LEIE OG SØKE OPP LEDIG TID FOR HALLER OG GYMSALER

 Systemet er delt inn i tre kategorier:

  • Fotballbaner (kunstgressbanen)
  • Idrettshaller (Løtenhallen, Basishallen og gymsaler)
  • Møte/samlingslokaler (Løten kino og møterommene i Løtenhallen)

Slik gjør du:
De ledige feltene er merket med hvitt, og ved å klikke på disse kommer det opp et registreringsskjema til utfylling. Dere mottar svar pr. e-post når forespørselen er behandlet. Fakturering skjer i etterkant.

 (disse reguleres fra 1. januar hvert år) | Tjenestebeskrivelse for leie av lokaler og arenaer

Nøkler

Nøkler til gymsalene på Lund, Jønsrud og Ådalsbruk skole kan kvitteres ut på servicekontoret på Tingberg,
tlf: 62 56 40 00 (åpent alle hverdager kl. 8-15.00).
For nøkkelkort til Østvang skole, ta kontakt med fagarbeider Ole Anders Stensåsen, tlf. 62 56 42 65, e-post: ole.anders.stensasen@loten.kommune.no
For nøkkelkort til Løtenhallen/basishallen, ta kontakt med vaktmester Ove Østborg, tlf. 62 56 40 97, e-post: ove.ostborg@loten.kommune.no 

Leie Løtenhallen/ basishallen i helger
NB:
Ved helgeleie av Løtenhallen/basishallen bes leietaker kontakte vaktmester i god tid og senest torsdag kl. 15.00.


Haller og gymsaler

Lag og foreninger, evt. privatpersoner, kan booke såkalt ”tilfeldig leie” når tidspunkter er ledige. Med tilfeldig leie menes leie av enkeltdager eller gjentakende leie over et kortere tidsrom.
NB: For bruk av trampett må leietaker ha gjennomført sikringskurs i regi av Norges Gymnastikk- og turnforbund. Leietaker må være forberedt på å fremlegge bevis på dette. 
Det må påregnes en saksbehandlingstid på inntil 7 dager ved forespørsel om tilfeldig leie.  

Fast leie gjennom hele året (skoleåret)
Fast leie av haller og gymsaler, dvs. gjentakende leie over et lengre tidsrom, skjer gjennom årlig fordeling, som har søknadsfrist 1. april.

Se hvordan du søker om dette her:
Utleie av haller og gymsaler - fast leie: Søknadsfrist: 1. april (klikk her)


Løten Idrettspark

Hovedbanen og kunstgressbanen i Løten Idrettspark leies ut via Løten kommune i tidsrommet 1. april - 30. september hvert år (med forbehold om at vær og baneforhold tillater bruk).
For leie av kunstgressbanen i perioden 1. oktober - 30. mars, kontakt Løten Fotballklubb.