Slik booker du

Vi bruker en egen booking-løsning for leie av lokaler og arenaer.
Gå direkte til vår bookingside for å leie av lokaler: Booking av kino, møterom og gymsaler

Tjenestebeskrivelse for leie av lokaler og arenaer

De ledige feltene er merket med hvitt, og ved å klikke på disse kommer det opp et registreringsskjema til utfylling. Dere mottar svar pr. e-post når forespørselen er behandlet. Fakturering skjer i etterkant.
Systemet er delt inn i tre kategorier:

  • Fotballbaner (kunstgressbanen)
  • Møte/samlingslokaler (Kinoen og møterom i Løtenhallen)


Priser

Priser for leie av lokaler her 


Nøkler

Lund og Ådalsbruk skole
Nøkler til gymsalene på Lund og Ådalsbruk skole kan kvitteres ut på servicekontoret på Tingberg,
tlf: 62 56 40 00 (åpent alle hverdager kl. 08:00-15:00).

Jønsrud skole
For nøkkelkort til Jønsrud skole, ta kontakt med fagarbeider Frank Engebakken, tlf. 977 60 025/62 56 42 85, e-post: frank.engebakken@loten.kommune.no (man - fre kl. 08.00 - 15.00)


Østvang skole
For nøkkelkort til Østvang skole, ta kontakt med fagarbeider Ole Anders Stensåsen, tlf. 970 13 179 / 62 56 42 65, e-post: ole.anders.stensasen@loten.kommune.no (man - fre kl. 08.00 - 15.00)


Løtenhallen og basishallen
For nøkkelkort til Løtenhallen / Basishallen, ta kontakt med vaktmester Ove Østborg, tlf. 913 18 677 / 62 56 40 97, e-post: ove.ostborg@loten.kommune.no (man - fre kl. 08.00 - 15.00)

Løten kino
For nøkkelkort, ta kontakt med servicekontoret (man - fre kl. 08.00 - 15.00) .


Leie av Løtenkino

Lag og foreninger kan booke såkalt ”tilfeldig leie” når tidspunkter er ledige. Med tilfeldig leie menes leie av enkeltdager eller gjentakende leie over et kortere tidsrom.

Fast leie gjennom hele året (skoleåret)
Fast leie, dvs. gjentakende leie over et lengre tidsrom, skjer gjennom årlig fordeling, som har søknadsfrist 1. mai.


Leie av haller og gymsaler

Lag og foreninger, evt. privatpersoner, kan booke såkalt ”tilfeldig leie”. På hverdager i tidsrommet kl. 08.00 - 15.00 ta kontakt med Løten kommune, ellers ta kontakt med Nordbygda håndball (elin.nordbygda@hotmail.com) for leie av Løtenhallen og Løten Turn (turn-lot@online.no) for leie av basishallen.


Fast leie gjennom hele året (skoleåret)
Fast leie av haller og gymsaler, dvs. gjentakende leie over et lengre tidsrom, skjer gjennom årlig fordeling, som har søknadsfrist 1. april. Utleie av haller og gymsaler - fast leie: Søknadsfrist: 1. april (klikk her)


Leie av Løten Idrettspark

Hovedbanen og kunstgressbanen i Løten Idrettspark leies ut via Løten kommune i tidsrommet 1. april - 30. september hvert år (med forbehold om at vær og baneforhold tillater bruk). For leie av kunstgressbanen i perioden 1. oktober - 30. mars, kontakt Løten Fotballklubb.


Ungdommens hus

Foreninger, bedrifter og privatpersoner kan leie Ungdommens hus til alkoholfri arrangementer, møter eller lignende.Les mer om leie av lokalene i Ungdommens hus her