Slik booker du

Vi bruker en egen booking-løsning for leie av lokaler og arenaer.
Går direkte til vår booking-side for å leie lokaler:

Booking av kino, møterom, haller og gymsaler

Tjenestebeskrivelse for leie av lokaler og arenaer

De ledige feltene er merket med hvitt, og ved å klikke på disse kommer det opp et registreringsskjema til utfylling. Dere mottar svar pr. e-post når forespørselen er behandlet. Fakturering skjer i etterkant.
Systemet er delt inn i tre kategorier:

  • Fotballbaner (kunstgressbanen)
  • Idrettshaller (Løtenhallen, Basishallen og gymsaler)
  • Møte/samlingslokaler (Kinoen og møterom i Løtenhallen)


Priser

 for leie av lokaler her 


Nøkler

Lund, Jønsrud og Ådalsbruk skole

Nøkler til gymsalene på Lund, Jønsrud og Ådalsbruk skole kan kvitteres ut på servicekontoret på Tingberg,
tlf: 62 56 40 00 (åpent alle hverdager kl. 08:00-15:00).


Østvang skole 

For nøkkelkort til Østvang skole, ta kontakt med fagarbeider Ole Anders Stensåsen, tlf. 62 56 42 65, e-post: ole.anders.stensasen@loten.kommune.no


Løtenhallen og basishallen

For nøkkelkort til Løtenhallen/ basishallen, ta kontakt med vaktmester Ove Østborg, tlf. 62 56 40 97, e-post: ove.ostborg@loten.kommune.no 

For nøkkelkort og nøkler (lerret og skap for AV-utstyr), ta kontakt med servicekontoret, tlf. 62 56 40 00.


Leie i helger

Løtenhallen/basishallen kontakt vaktmester i god tid og senest torsdag kl. 15:00.
​Kinoen, servicekontoret senest fredag kl. 15:00.

Kinoen
Lag og foreninger kan booke såkalt ”tilfeldig leie” når tidspunkter er ledige. Med tilfeldig leie menes leie av enkeltdager eller gjentakende leie over et kortere tidsrom.

Fast leie gjennom hele året (skoleåret)
Fast leie, dvs. gjentakende leie over et lengre tidsrom, skjer gjennom årlig fordeling, som har søknadsfrist 1. mai.


Haller og gymsaler

Lag og foreninger, evt. privatpersoner, kan booke såkalt ”tilfeldig leie” når tidspunkter er ledige. Med tilfeldig leie menes leie av enkeltdager eller gjentakende leie over et kortere tidsrom.

NB: For bruk av trampett må leietaker ha gjennomført sikringskurs i regi av Norges Gymnastikk- og turnforbund. Leietaker må være forberedt på å fremlegge bevis på dette. 
Det må påregnes en saksbehandlingstid på inntil 7 dager ved forespørsel om tilfeldig leie.  

Fast leie gjennom hele året (skoleåret)
Fast leie av haller og gymsaler, dvs. gjentakende leie over et lengre tidsrom, skjer gjennom årlig fordeling, som har søknadsfrist 1. april. Utleie av haller og gymsaler - fast leie: Søknadsfrist: 1. april (klikk her)


Løten Idrettspark

Hovedbanen og kunstgressbanen i Løten Idrettspark leies ut via Løten kommune i tidsrommet 1. april - 30. september hvert år (med forbehold om at vær og baneforhold tillater bruk).
For leie av kunstgressbanen i perioden 1. oktober - 30. mars, kontakt Løten Fotballklubb.