I samme format som industristien fra Klevfos og kulturstien ved Løten kirke, er det også en løype i Munchs fotspor. Den starter på Klevfos ved parkeringsplassen og har følgende punkter:

1. Parkeringsplassen

2. Arbeiderboligen

3. Fotopunkt Engelaug

4. Tofsrud

5. By

 


Vis I Munchs fotspor i et større kart

Litt om de forskjellige punktene

Det ligger to tavler på Klevfos industrimuseum - en oppstartstavle og en utenfor Arbeiderboligen på oversiden av veien. Arbeiderboligen ble flyttet fra Tofsrud og var kasernen som Christian Munch arbeidet i. Dette er de to punktene lengst til høyre på kartet. Gode parkeringsmuligheter for bil og buss.

Det neste punktet til venstre på kartet er gården By som var familien Munchs første bosted og fødestedet til Munchs søster Sophie. Her kan man parkere buss ved innkjøringen fra fv 116. Det er mulig å stoppe med bil ved gården.

Lengst til venstre finner vi tavlen som beskriver Tofsrudmoen. Denne er borte nå, men fra rasteplassen som tavlen ligger på, kan man se utover kulturlandskapet. Her er det ikke mulig å kjøre inn med stor buss. Bil og minibuss går greit.

Ved selve fødegården Engelaug Østre, er det opparbeidet en plass med benker og fri siktlinje til huset der Edvard Munch ble født i 2. etasje. Her er det plass til buss.