Edvard Munch fra Løten

Edvard Munch ble født 12. desember 1863 i andre etasje på Engelaug Østre på Ådalsbruk i Løten. Hans far, Engelaug gård. Ukjent fotograf. Kopi i Munchmuseets arkivChristian Munch, tjenestegjorde som lege på Tofsrudmoen, og etter å ha jobbet her en stund, ble han kjent med Laura Cathrine Bjølstad som jobbet som husjomfru hos legekollegaen Dr. Christopher P. Munthe i Elverum. De giftet seg i 1861, og fikk to barn mens de bodde i Løten. Sophie og Edvard. Edvard som senere skulle bli en verdensberømt kunstner.

Edvard bodde ikke i Løten så lenge, men han ble faktisk døpt to ganger her. Først en hastedåp hjemme på Engelaug fordi han var så svakelig, og senere en stadfesting av dåpen i Løten kirke 15. april 1864. Familien flyttet til Oslo allerede i 1864 da Edvards far fikk jobb som lege der. Etter det ble familien boende på ulike adresser i hovedstaden.

Men fordi familien hele tiden holdt kontakten med folkene på Engelaug, reiste Edvard tilbake til området flere ganger som barn og ungdom og fikk venner her. Det antas at tilknytning til landskapet og bygdelivet på Løten hadde stor betydning for hvordan han utviklet seg som person og kunstner. For eksempel var Edvard på besøk på Engelaug i august 1875.

Han skrev et brev til sin far der det blant annet stod:

”Vi er friske og morrer oss godt her oppe. Da vi kom på stasjonen var Thingstad der og han fulgte vi paa trenne til Engelhaug. Vi faar hoppe i høet saameget vi vil og fisker Aakjyter her i Elven der er næsten saa store som smaasild”. (Fra et brev Edvard skrev til sin far Christian Munch 2. august 1875).
 


"Engelhaug" 

Edvard omtalte Engelaug som ”Engelhaug” fordi menneskene der var så snille.Ole Thingstad som var sønn på gården Engelaug, ble en god venn som Edvard holdt kontakten med hele livet.Tegning av Ole Thingstad (Edvard Munch, 1882, Munchmuseet)

Edvard var flink til å tegne allerede som barn, og det finnes mange tegninger av folk som han kjente fra distriktet. Ole Thingstad ble tegnet, dr. Munthe og flere. Han fikk veldig god støtte av sin tante Karen Bjølstad som kom flyttende inn hos familien Munch for å hjelpe til med barna. Hun ble værende i huset da Edvards mor døde.


Skisser fra området

Det finnes også en skissebok med skisser fra området rundt Mjøsa. Denne er fra 1882 – 4 år før den offisielle versjonen av det berømte bildet ”Det syke barn” ble utstilt første gang på høstutstillingen i 1886. Det er sannsynlig at det syke barnet er basert på Edvards søster Sofie som ble født på By gård i Løten i 1862.

Selv om Edvard Munch ikke hadde adresse i Løten i mer enn ett år, er det god grunn til å si at han hadde sterke tilknytninger til bygda hele livet og at det preget hans kunstneriske virksomhet.