Idrettskolen følger skoleåret og har ukentlige treff på onsdager. Hver idrett går over noen uker, med kvalifiserte trenere og alderstilpassede aktiviteter som vil foregå inne og ute. Idrettsskolen er for barn fra 1.-4. trinn, og er et samarbeid mellom Løten Idrettsråd og Løten kommune.  

Dette er aktivitetene: Friidrett, fotball, håndball, barnas turlag, ballspill, skileik, skøyter, dans, tennis, speider og orientering.

Starttidspunkt

Oppstart er vanligvis i midten av september hvert år. Alle påmeldte får beskjed på e-post i forkant om oppmøte og utstyr. 

Påmelding

Informasjonen vi spør etter i påmeldingen er blant annet telefonnummer og epost-adresse som vi bruker videre i kommunikasjon med foresatte. I påmeldingen ber vi også om samtykke til å ta bilder av barna til bruk i informasjon om idrettsskolen. Dette er frivillig. 

Oppmøte og utstyr

I forkant av hver nye aktivitet får dere beskjed på epost om oppmøte og utstyr. Endringer i programmet kan forekomme, og beskjed blir gitt i forkant.

Pris

Prisen er kr. 360,- for året 2021/2022.
Vi har søskenmoderasjon, som er  50 % fra og med barn nr. 2.
Alle barn blir automatisk forsikret til, fra og under trening.